Transformatie en restauratie monumentaal universiteitsgebouw, Delft

PROJECTKENMERKEN

 • Samenwerking met BRINK op basis van open communicatie en transparantie van alle contracten i.r.t. DUWO
 • Coördinatie van alle partijen in de realisatiefase
 • Transformatie monumentaal universiteitsgebouw tot kantoorruimte, collegezalen, 47 studentenwoningen en een kantoorvilla
 • LEAN-methodieken en aansturing middels daily-stands
 • Restaureren van beeldbepalende elementen
 • Vernieuwen E- en W-installaties
 • Restauratie van bestaande en nieuwe Terrazzo vloeren
 • Aanbrengen akoestisch spuitwerk
 • Stucwerk op restauratie afgestemde (keim)producten
 • Repareren en schilderen van authentieke gewelven plafonds en draagconstructies
 • Vernieuwen volledige inrichting: vaste meubels, stalen puien, houten kozijnen en deuren, metal stud wanden, timmerwerk, stoffering, tegelwerk, etc.
 • Terugbrengen en herstellen van kenmerkende onderdelen als lambrisering, kamer- en en-suitedeuren, paneeldeuren etc.
 • Collegezalen voorzien van karakteristieke volledig gerestaureerde collegebanken
 • In ere herstellen van balkons in de collegezalen
 • Aanbrengen stalen vluchttrap binnen bestaande situatie
 • Gangbaar maken van ramen, deuren en valramen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het rijksmonument aan de Kanaalweg in Delft is gebouwd in 1903 als laboratorium en is nu het nieuwe onderkomen van Stichting DUWO en het PhD House. Het PhD House bevat 47 zelfstandige woningen voor studenten met uitzicht over het kanaal. Aan de achterzijde van het gebouw zijn de kantoren van DUWO.

In het gebouw bevinden zich daarnaast twee collegezalen, waarvan één is terug gebracht in de antieke stijl. De voormalige directeurswoning is gerenoveerd en getransformeerd naar een chique kantoorvilla.

SAMENWERKING

Constructif was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de afbouw en het voltooien van de werkzaamheden. Dit verliep in nauwe samenwerking met Brink Groep die als directievoerder voor DUWO betrokken was bij het project. Nadat de projectplanning was herzien, heeft Constructif toegezien dat werkzaamheden volgens planning verliepen en zorg gedragen voor de gehele projectcoördinatie. Dagelijks werden planningsessies gehouden om het project tijdig te realiseren.

Het monumentale pand aan de rand van het centrum van Delft stond jarenlang leeg. Het pand vroeg om een restauratie waarna het pand ook een andere bestemming heeft verkregen.

RESULTAAT

Authentieke onderdelen zoals de collegezaal, en-suitedeuren, glas-in-lood glaswerk, authentieke vloeren en lambrisering zijn gedurende het project hersteld en bewaard gebleven. Het rijksmonument is hierdoor in ere hersteld. Een locatie waar met plezier gewerkt, gestudeerd en gewoond wordt.