Transformatie kantoorpand naar woningen

PROJECTKENMERKEN

 • Transformatie van kantoorpand naar 59 huur appartementen
 • Volledig gestript casco pand
 • Gebouw rondom uitgebreid d.m.v. aanstorten vloerranden middels beton
 • Realiseren nieuwe indeling t.b.v. appartementen
 • Aanbrengen nieuwe gevel incl. nieuwe kozijnen
 • Plaatsen lichtgewicht balkons, prefab balkonelementen
 • Inpassen hangconstructie balkons over bestaande vloer
 • Vernieuwen van de installaties zowel E- als W-installaties
 • Voorzien woningen van een aparte gas-, elektra- en watermeter
 • Aansluiten cv-ketel in iedere woning welke is aangesloten op een centrale afzuiginstallatie
 • Verzorgen van inbouwpakket bestaande uit keuken, badkamer en toilet
 • Gestoffeerd opgeleverd

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Cornus Vastgoed, heeft Constructif het leegstaande Hannie van Leeuwenhoek gebouw in nauwe samenwerking met Nieuw Holland (directievoerder) getransformeerd en gerenoveerd tot een modern appartementencomplex. Het kantoorgebouw is in korte bouwtijd getransformeerd naar appartementencomplex. De verbouwing van het casco kantorenpand duurde slechts 37 weken. De renovatie betrof o.a. uitbreiden van het pand d.m.v. aanstorten betonvloeren, herindelen van het pand t.b.v. 59 huur appartementen, vernieuwen van een volledige gevel en het realiseren van balkons.

SAMENWERKING

Werkzaamheden zijn uitgevoerd in een UAV 2012 aannemingsovereenkomst. Constructif was als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en realisatie van het project. De aansturing van onderaannemers behoorde hierbij ook tot de verantwoordelijkheid van Constructif.

Nauwe samenwerking en transparantie waren tijdens de voorbereiding en realisatie van dit project uiterst noodzakelijk. Het bouwteam bestaande uit: de opdrachtgever, architecten (interieur en exterieur), constructief- en installatietechnische adviseurs en diverse onderaannemers, heeft vooraf essentiële beslissingen genomen. Eén van deze beslissingen was het aanstorten van vloeren om de  omvang van het gebouw te vergroten. Ook heeft Constructif de gevel van het gebouw verder ontworpen en vormgegeven. Het project is uitgevoerd op basis van plattegrondtekeningen van de interieurarchitect. De werkomschrijving was het uitgangspunt van het bouwproces waarbij de planning met alle betrokken partijen is opgesteld middels de LEAN methodiek.

Om de planning te borgen heeft twee wekelijks overleg plaatsgevonden met betrokken partijen. De verschillende werkzaamheden zijn opgeleverd a.d.h.v. Snagstream. Snagstream is tevens gebruikt voor onze kwaliteitsborging. Met als resultaat dat het project binnen de zeer krappe bouwtijd naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond.

RESULTAAT

Door de renovatie van het voormalige kantoorpand, heeft het gebouw een nieuwe functie gekregen. Het Hannie van Leeuwenhoek gebouw is omgevormd tot DOCK en geschikt gemaakt voor huurders van een woonappartement. Door de voltooiing van de werkzaamheden heeft het pand een woonfunctie verkregen en biedt het plaats aan 59 huurders. Half juni is het pand volledig in gebruik genomen. De nieuw gerealiseerde tweekamerappartementen zijn tussen 40 en 50 m2 en zijn voorzien van een parkeervoorziening op eigen terrein. De aantrekkelijke en goed geïsoleerde buitenschil zorgt voor een frisse en moderne uitstraling van het gebouw, met het wooncomfort welke voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd.