Uitbreiding Kantoor Autotaalglas

PROJECTKENMERKEN

  • De nieuwe wanden zijn opgetrokken uit kalkzandsteen
  • Er is een volle glaspui geplaatst tussen kantoor en werkplaats, zodat de klant kan zien
  • Er is een extra klanttoilet gerealiseerd
  • Nieuwe pantry

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Twist Vastgoed heeft Aannemersbedrijf De Kwaasteniet een uitbreiding van kantoor en werkplaats van Autotaalglas gerealiseerd. Er was behoefte ontstaan aan meer kantoorruimte. Een uitbreiding van het pand was niet mogelijk. Er is gezocht naar andere mogelijkheden met als resultaat dat door de aanpassingen er een 50% vergrote kantoorruimte is opgeleverd. Er zijn bestaande inpandige wanden gesloopt en nieuwe opgetrokken om het kantoor de extra gewenste ruimte te geven. Naast de aanpassing aan de kantoorruimte, zijn er twee nieuwe sanitaire groepen gerealiseerd.

SAMENWERKING

De werkzaamheden door De Kwaasteniet zijn in zorgvuldig overleg gepland, zodat de dagelijkse werkzaamheden zo ongestoord mogelijk konden doorgaan. Bij Autotaalglas kan de klant ieder willekeurig moment langs komen voor een ruitreparatie. Deze service mocht niet aangetast worden. Goed overleg, een strakke plannen en “afspraak = afspraak” hebben geresulteerd in een goede samenwerking. Zowel de medewerkers van De Kwaasteniet als van Autotaalglas hebben het werk op een prettige manier kunnen (blijven) uitvoeren. De uitvoerder Jan Troost kijkt met een goed gevoel terug op dit project.

RESULTAAT

De opdrachtgever Twist Vastgoed kijkt met tevredenheid terug op het geleverde werk wat met nul opleverpunten is afgerond. Autotaalglas is blij met het resultaat en de uitstraling van een haar kantoor en werkplaats in een mooi en modern pand.