UITBREIDING NIEUW TERRAS EN EXTRA RUIMTE DORDRECHT

Projectkenmerken

  • Samenwerking als bouwteam vanaf ontwerp tot uitvoering
  • Uitbreiding terras van 81 m2
  • Heiwerk t.b.v. de uitbreiding van het terras
  • Funderingswerkzaamheden t.b.v. uitbreiding van het terras
  • Staalconstructie tbv terras op de 1e verdieping bestaande uit twee portalen met een overspanning van 15m1 waarop het nieuwe terras en rookruimte gesitueerd zijn
  • Pand volledig in gebruik tijdens de werkzaamheden

Projectomschrijving

Constructif heeft in opdracht van Quartzline een nieuw terras gebouwd. Het terras van ruim  81 m2bevindt zich op de 1e verdieping. Gedurende het project was het pand volledig in gebruik, wat een extra uitdaging met zich meebracht. Gebruikers mochten zo min mogelijk hinder ondervinden. Om dit te realiseren, is gefaseerd te werk gegaan.

Quartzline biedt hoogwaardige kwaliteit vloeren aan. In samenwerking met architect/adviseur Kusters Ontwerp en Engineering was het doel van dit project om een inspirerende en moderne terrasomgeving te realiseren op het industrieterrein in Dordrecht.

Samenwerking

Nauwe samenwerking en transparantie waren tijdens de voorbereiding en realisatie van dit project uiterst noodzakelijk. Het bouwteam, bestaande uit de opdrachtgever, architecten en Constructif diende tijdens de bouwteamfase diverse beslissingen te nemen om deze opgave naar tevredenheid en binnen het beschikbare budget uit te werken.

Voorafgaand aan de uitvoering heeft Constructif de bestaande maatvoering opgenomen om tijdens de bouwteamfase de documenten volledig af te stemmen op de bestaande situatie. Op basis daarvan zijn de staalconstructie, beplating en kozijnen uitgewerkt. Tijdens dit proces was de communicatie tussen de partijen optimaal waarbij het bouwproces vloeiend is verlopen. Om het project naar tevredenheid op te leveren waren de lijnen tijdens de uitvoering kort, en was er voldoende inspraak vanuit de gebruikers om de werkzaamheden zonder verstoring te laten plaatsvinden.

Resultaat

Een schitterend terras op de verdieping van Quartzline is door Constructif naar volle tevredenheid gerealiseerd, waar de medewerkers van Quartzline hun lunch kunnen gebruiken, met elkaar kunnen afstemmen en waar op z’n tijd een feestje kan worden gegeven.