UPGRADE BRANDVEILIGHEID EN REALISATIE SCOOTMOBIELRUIMTE

PROJECTKENMERKEN

 • Upgraden brandveiligheid twee wooncomplexen van 5 bouwlagen o.b.v. brandwerendheidseis van 60 minuten in totaal 62 woningen.
 • Uitvoering in bewoonde situatie
 • Bewonerscommunicatie
 • Realiseren nieuwe scootmobielruimtes
 • Plaatsen metal stud wanden en kozijnen
 • Vernieuwd dak en plafonds
 • Plaatsen brandwerend HR++ glas bij woningen en algemene ruimten
 • Aanbrengen leidingwerk in wanden en plafond (scootmobielruimten)
 • Afmonteren oplaadpunten voor scootmobielen
 • Afmonteren elektra en verlichting
 • Aanpassen woningdeuren voor de toegankelijkheid van de bewoners
 • Plaatsen vrijloop deurdrangers
 • Verwijderen raamopeners en aanbrengen raamkrukken
 • Vernieuwende rookmelders
 • Brandwerende werkzaamheden in meterkast
 • Vernieuwen brandmeldinstallatie inclusief sensoren
 • Vervangen dakventilatoren
 • Plaatsen stand-alone watermist installatie
 • Stucwerkzaamheden in de woningen
 • Schilderwerkzaamheden kozijnen en deuren woningen
 • Vervangen vloerluiken
 • Vloeren entreehal, etages en algemene ruimten afwerken met tapijttegels

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Rhiant heeft Constructif de brandveiligheid verbeterd van 62 woningen verdeeld over twee wooncomplexen aan het Banckertplein in Hendrik-Ido Ambacht. De brandveiligheid voldeed niet meer aan de eisen en wetgeving en is binnen een bouwperiode van 11 weken volledig vernieuwd conform de geldende wet- en regelgeving.. De upgrade van de brandveiligheid bestond onder andere uit het vernieuwen van de brandmeldinstallatie (inclusief sensoren), vervangen van rookmelders, het plaatsen geïsoleerd brandwerend glas en het plaatsen van een stand-alone watermist installatie.

De werkzaamheden aan de woningen van de bewoners betroffen het aanpassen van woningtoegangsdeuren, vervangen van beglazing, schilderwerkzaamheden en brandwerende werkzaamheden in de meterkast. Binnen de complexen zijn voor de bewoners nieuwe scootmobielruimten gerealiseerd, waar zij de scootmobiel kunnen stallen en veilig kunnen opladen..

Samenwerking

Als bouwkundige samenwerkingspartner was Constructif verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de nieuwe scootmobielruimten, de prijsvorming en ook de realisatie van de nieuwe ruimten. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden was Constructif als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van neven- en onderaannemers. Tijdens de werkvoorbereidingsfase zijn met betrokken partijen planningssessies gehouden, met als doel de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen om de bouwtijd te minimaliseren zodat overlast aan bewoners tot een minimum werd beperkt.

Gedurende de uitvoering werd de voortgang en de planning dagelijks bewaakt, en tijdens de tweewekelijkse bouwvergaderingen besproken, waardoor tijdig bijgestuurd kon worden indien dit nodig was. Voor de borging van de planning en kwaliteit werd dagelijks toezicht gehouden op de uitvoering en naleving op gemaakte contractuele afspraken en de brandveiligheidseisen. De dagelijkse planning en voortgang werd op de bouwplaats tijdens de dagstart besproken met de vaklieden.

Om hinder voor bewoners te voorkomen, zijn zij gedurende het gehele project tijdig door middel van bewonersbrieven op de hoogte gesteld van de geplande werkzaamheden. We informeerden onder andere over het soort werkzaamheden en de planning, waardoor de bewoners volledig op de hoogte waren en zich konden voorbereiden op de uit te voeren werkzaamheden.

Resultaat

Ten gevolgde van de upgrade van de brandveiligheid van de wooncomplexen is voldaan aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid, waarbij een brandwerendheid van 60 minuten conform de actuele normgeving is gerealiseerd. Door het uitvoeren van het nodige onderhoud, zoals de schilderwerkzaamheden en het vernieuwen van de vloerafwerking, hebben de wooncomplexen daarnaast ook een opknapbeurt gekregen. Hierdoor heeft de ruimte van binnen een frisse, lichte en moderne uitstraling gekregen waar de bewoners van de wooncomplexen zicht thuis voelen.