Valkeniersweg 126 woningen energetisch verbeteren

PROJECTKENMERKEN

 • Resultaat Gericht Samenwerkingsovereenkomst (RGS)
 • Energetische verbeteringen aan 126 woningen
 • Woningen gereedmaken voor gasloos wonen
 • Bewoonde situatie
 • Saneren asbest
 • Installeren warmwatertapset in de woningen met gemeenschappelijke ketels en boiler
 • Uitvoeren van schilderwerk rondom complexen
 • Coaten van balkons
 • Herstellen metselwerk
 • Isoleren gevels Aanbrengen HR++ glas in deel van de kozijnen
 • Vervangen houten gevelkozijnen door kunststof kozijnen
 • Plaatsen zonnecollectoren t.b.v. boilers

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van wooncorporatie Poort 6 heeft Constructif onderhoud verricht aan Complex 531 (126 woningen) in de omgeving van de Valkeniersweg in Gorinchem. Aan de woningen zijn energetische verbeteringen aangebracht en de woningen zijn hiermee klaargemaakt voor de transitie naar gasloos wonen in de toekomst. Hiervoor is o.a. HR++ glas aangebracht in de kozijnen, zijn zonnecollectoren geplaatst en zijn gevels geïsoleerd. Het gehele project is uitgevoerd in bewoonde situatie. Heldere en open communicatie met de huurders was dan ook noodzakelijk.

SAMENWERKING

Het project is uitgevoerd in het kader van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Alle betrokken partijen schoven in het voortraject al aan, om het best mogelijke resultaat neer te zetten. Vooraf hebben Poort6 en Constructif onderzocht welke kwalitatieve en energetische verbeteringen aan het complex uitgevoerd dienden te worden aan de hand van een uitvoerige inventarisatie. Door de resultaat gerichte aanpak van het project zijn daarnaast ook de kosten aan onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Dit resultaat is aangestuurd aan de hand van kritische prestatie indicatoren, zodat alle betrokken partijen weten wat er de komende jaren verwacht wordt aan onderhoud aan het gebouw.

RESULTAAT

Aan de woningen is onderhoud uitgevoerd en zijn verbeteringen aangebracht, waardoor de woningen voorbereid zijn op gasloos wonen in de toekomst. Daarnaast is ook het wooncomfort door de energetische verbeteringen verhoogd. In het kader van RGS is met alle betrokken partijen van zowel opdrachtgever als ketenpartners een goed resultaat neergezet naar een ieder zijn tevredenheid.