Verbouwing corridors metrostation Beurs

PROJECTKENMERKEN

 • Verbouwing van verbindingsgangen binnen druk metrostation
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Centrumlocatie
 • Gefaseerde projectuitvoering
 • Station in gebruik gedurende project
 • Omleiden looproutes reizigers
 • De- en hermonteren RVS-meubilair
 • De- en hermonteren bewegwijzering, SOS-kasten en rookmelders
 • Slopen en afvoeren bestaande vloertegels
 • Demonteren en afvoeren Alliance wandplaten
 • Realiseren betonopstand langs technische ruimtes
 • Stellen RVS hoeklijn t.b.v. vloergoot
 • Stellen dilatatieprofielen en vloerluiken t.b.v. nieuwe tegelvloer
 • Aanbrengen nieuwe zandcement vloer
 • Aanbrengen nieuwe Alta kwartsiet tegelvloer, traptreden en blindegeleidelijnen, -noppen en -klanktegels
 • Plaatsen RVS afvoerroosters en goten met liquid rubber
 • Plaatsen stalen frame t.b.v. optopping wand- en plafondbeplating
 • Plaatsen nieuwe Alliance wandbeplating inclusief achterconstructie
 • Aanbrengen akoestisch spuitwerk plafond
 • Kit- en schilderwerkzaamheden
 • Plaatsen armaturen Ledverlichting

PROJECTOMSCHRIJVING

Metrostation Beurs in Rotterdam is het drukste metrostation van Nederland. Hier kruizen vijf metrolijnen elkaar waar dagelijks duizenden reizigers gebruik van maken. In opdracht van de RET heeft Constructif, in bouwteamverband, de verbindingsgangen (corridors) tussen de sporen van Erasmuslijn en de Calandlijn verbouwd. Omdat het metrostation in gebruik bleef gedurende de werkzaamheden, is het project gefaseerd uitgevoerd en is een deel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd om hinder te voorkomen. De verbouwing bestond onder andere uit het vernieuwen van de wanden, vloeren en plafonds. De bestaande wandbeplating en de vloertegels zijn verwijderd en per spoor afgevoerd naar de RET remise in de Waalhaven. Ook de aanvoer van de nieuwe wand- en vloerbekleding heeft per spoor plaatsgevonden.

SAMENWERKING

Verbouwen binnen een dynamische omgeving zoals een metrostation vraagt om goed georganiseerd projectmanagement. Als hoofdaannemer was Constructif verantwoordelijk voor de gehele project coördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van de installatiepartners.

Om sturing te geven aan het project is vier-wekelijks overleg gehouden met de bouwdirectie (Hollands Bouwadvies) en de installatiepartners om de planning en voortgang van het project te bespreken en bewaken. Zo kon, indien dat nodig was, tijdig worden bijgestuurd, En is in nauwe samenwerking met de bouwdirectie, de architect en de installatiepartners is de planning tot stand gekomen en gemonitord.

Om hinder voor reizigers zo veel als mogelijk te voorkomen, is een deel van de werkzaamheden zoals het akoestische spuitwerk van het plafond ’s nachts uitgevoerd. Daarnaast is in goede samenwerking met de RET een bebordingsplan opgesteld om reizigers tijdelijk om te leiden. Om de looproute zo min mogelijk te veranderen, zijn loopvlonders geplaatst tijdens vloerwerkzaamheden.

RESULTAAT

De verbindingsgangen tussen de sporen Erasmuslijn en de Calandlijn van metrostation Beurs zijn belangrijke doorgangen waar dagelijks vele reizigers passeren. Beide doorgangen waren aan een opknapbeurt toe en zijn binnen een bouwtijd van 22 weken grondig verbouwd.

Door het gebruik van de natuurstenen Alta kwartsiet vloertegels, akoestisch spuitwerk op de plafonds en de Alliance wandbekleding in combinatie met RVS afwerkingen, hebben de corridors een lichte, moderne en frisse uitstraling gekregen, waar reizigers zich op hun gemak voelen. Gebruikte materialen zijn eenvoudig in onderhoud en de Alliance wandbekleding is zelfs graffiti-bestendig.

Het vernieuwen van de vloeren, wanden en de plafonds is naar volle tevredenheid uitgevoerd, waarbij de doorgangen er weer als nieuw uitzien.