Verbouwing cultureel centrum ‘Het Kruispunt’

PROJECTKENMERKEN

 • Verbouwing van theater Het Kruispunt (2.290 m2)
 • Centrum locatie
 • Gerealiseerd in bouwteam
 • Planning volgens Lean-methodiek
 • Kwaliteitsborging d.m.v. Snagstream
 • Gebruik duurzaam FSC hout
 • Volledig ontmantelen van alle ruimten (exclusief theaterzaal)
 • Slopen betonvloeren en constructie t.b.v. nieuwe cascade
 • Plaatsen van nieuw constructief staalwerk
 • Vernieuwen plafond en wandsystemen
 • Installeren personen-, goederen- en invalideiften
 • Monteren glazen balustrade
 • Vervangen E- en W-installaties
 • Leveren en aanbrengen aluminium vliesgevel over begane grond en 1ste verdieping
 • Plaatsen houten en metalen puien
 • Interieur werkzaamheden cascade (kasten, balies e.d.)
 • Schilderen en tegelen wanden
 • Afwerken vloeren met vloerbedekking en storten gietvloeren
 • Monteren zonwering schermen
 • Leggen dakbedekking
 • Renoveren gevel en schilderwerken
 • Bekleden van gevel met natuursteen en aluminium
 • Bestraten van binnen- en buitenruimte

PROJECTKENMERKEN

In opdracht van de gemeente Barendrecht verbouwde Constructif theater Het Kruispunt. De verbouwing betrof alle ruimten verspreid over twee bouwlagen zoals het theatercafe, de foyer, hal, de eerste verdieping en diverse aanpassingen aan de gevel. In de theaterzaal zijn alleen aanpassingen gedaan aan de installaties. Constructif maakte gedurende het project deel uit van het bouwteam.

Nadat alle ruimten volledig waren ontmanteld, zijn vervolgens ter voorbereiding twee bouwkundige aanpassingen gedaan. Ten eerste een gat in het dak, met als doel in de ruimte van de bibliotheek (eerste verdieping) een ‘omglaasde’ patio te creëren. Door middel van een grote sparing uit de (eerste) verdiepingsvloer in de foyer (ingangspartij) werd de toonaangevende cascade met podiumtrap gerealiseerd. Naast een volledige nieuwe indeling van alle ruimten, vervingen we alle W- en E-installaties in het gebouw en vernieuwden we de gevelbekleding.

Door de herinrichting van het pand verhuisden de bibliotheek en radio Exact naar dit gebouw en zijn er vergader-, workshop-, en werkruimten gerealiseerd ten behoeve van maatschappelijke en culturele activiteiten.

SAMENWERKING

Als hoofdaannemer droeg Constructif de verantwoording over de uitvoering van het bouwproces. In zestien weken zijn alle werkzaamheden uitgevoerd in bouwteam op een drukke centrumlocatie. Dit maakte de uitvoering van de werkzaamheden en de logistieke planning extra uitdagend. Ten alle tijden dienden rekening gehouden te worden met de veiligheid van het winkelende publiek, winkeliers, omliggende panden en de bouwpartners op de bouwplaats.

Als hoofdaannemer van het project was Constructif verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, coördinatie van de werkzaamheden en de logistiek Ook de coördinatie van de werkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en overige derden partijen. Om dit te realiseren is middels LEAN –sessies de planningen opgesteld en is tijdig overleg gevoerd aan de hand van werk- en bouwvergaderingen. De kwaliteit is geborgd aan de hand van Snagstreams.

De onderlinge samenwerking met de projectmanager van de gemeente Barendrecht, architect en adviseurs is voorspoedig verlopen. Kwaliteit, planning, veiligheid en ordelijkheid op de bouwplaats hebben continu onze gezamenlijke aandacht gehad.

De samenwerking op de werkvloer verliep goed en was proactief. Bijkomende klantenwensen, onvoorziene verrassingen en problemen, werden duidelijk in kaart gebracht, besproken en in goed overleg met elkaar opgelost.

RESULTAAT

Het doel van de verbouwing was het transformeren van het theatergebouw naar een bruisende culturele ontmoetingsplaats in Barendrecht. Alle ruimten zijn hoogwaardig afgewerkt, met de eikenhouten cascade als eyecatcher van het gebouw. Dit vormt het hart van het nieuwe theatergebouw. Daarnaast hebben de patio, de bibliotheek en de nieuwe gevelbekleding een moderne uitstraling verkregen dat aansluit op de wensen en behoeften van de gemeente Barendrecht als opdrachtgever. Gezien de positieve respons vanuit de opdrachtgever en de bewoners kan gesproken worden van een succesvolle renovatie.