VERBOUWING DERDE VERDIEPING PARK MEDISCH CENTRUM

 Projectkenmerken

  • Compleet nieuwe operatie kamers afdeling gerealiseerd
  • Bestaande verdieping voorzien van een volledige nieuwe binneninrichting
  • Nieuwe elektrotechnische installatie, waterinstallatie en verwarmingsinstallatie.
  • Nieuwe kozijnen, wanden, plafonds aangebracht
  • Nieuwe wand- en vloerafwerking aangebracht
  • Operatiekamers gereed gemaakt voor ingebruikname
  • Extra aandacht voor veiligheid en minimaliseren hinder
  • Gebruik gemaakt van stof- en hygiëneschotten, schoonloop- en kleefmatten
  • Specifieke planningsafspraken voor boorwerk en aanbrengen leidingen tijdens het loodgieterswerk

Projectomschrijving

In opdracht van het Park Medisch Centrum, transformeerde Constructif de 3e verdieping  naar twee ultramoderne klasse 1 operatiekamers. Om de nieuwe operatiekamers te realiseren is de bestaande verdieping compleet ontmanteld en voorzien van een volledige nieuwe binneninrichting bestaande uit wanden, plafonds, kozijnen en deuren, elektrotechnische installatie, waterinstallatie, loodgieterswerk en verwarmingsinstallatie. Verbouwen in delen van een ziekenhuis vergt extra aandacht op het gebied van veiligheid en minimaliseren van hinder voor de patiënten, bezoekers, medewerkers en diensten. Verder hebben we gebruik gemaakt van stof- en hygiëne schotten, schoonloop- en kleefmatten. Voor het boorwerk en aanbrengen van leidingen in de ondergelegen verdiepingen zijn specifieke planningsafspraken gemaakt met de betreffende afdelingen van het ziekenhuis waarbij hun planning leidend is.

Samenwerking

Nauwe samenwerking en transparantie tijdens de bouwteamfase en voorbereiding van dit project heeft geresulteerd in een voorspoedige uitvoering van het project. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden was Constructif als hoofdaannemer van het project verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van neven- en onderaannemers. Gedurende de uitvoering werd de voortgang en de planning dagelijks bewaakt, en tijdens de tweewekelijkse bouwvergaderingen besproken, waardoor tijdig bijgestuurd kon worden indien dit nodig was. Voor de borging van de planning en kwaliteit werd dagelijks toezicht gehouden op de uitvoering en naleving op gemaakte contractuele afspraken. De dagelijkse planning en voortgang werd op de bouwplaats tijdens de dagstart besproken met de vaklieden.

Resultaat

Het resultaat van de renovatie en nieuwbouw zijn ultramoderne operatiekamers waar men zich weer jaren kan inspannen voor het welzijn in de regio Rotterdam. Een eindresultaat waar zowel de opdrachtgever en Constructif trots op zijn!