VERBOUWING EN RENOVATIE BOUWMENSEN HARDINXVELD-GIESSENDAM

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie 4.100 m2 BVO verspreid over twee bouwlagen
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Uitwerken SO tot UO documenten
 • School in gebruik tijdens de uitvoering van het project
 • Circulair toepassen van bouwmaterialen
 • Gefaseerde projectuitvoering
 • Gehele projectcoördinatie, waaronder neven- en onderaannemers
 • Participatie door leraren en leerlingen gedurende het project
 • Hei- en funderingswerkzaamheden
 • Sloop- en demontagewerkzaamheden
 • Aanpassen staalconstructie t.b.v. uitbreiding verdieping
 • Realiseren kozijnopeningen en plaatsen lateien
 • Vervangen gevelkozijnen
 • Realiseren nieuw trapgat en plaatsen nieuwe stalen trap
 • Plaatsen nieuwe vliesgevel
 • Timmerwerk vloeren en wanden
 • Aanbrengen dakbedekking
 • Plaatsen systeemwanden en systeemplafonds
 • Stuc- en schilderwerk
 • Realiseren van pantry’s en sanitaire voorzieningen
 • Realiseren houten luifel t.p.v. entree
 • Plaatsen nieuwe klimaatinstallatie en hybride warmte-units
 • Aanpassen E-installatie en plaatsen ledverlichting
 • Installeren nieuwe brandmeldinstallatie en beveiligingsinstallatie

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van Stichting Bouwhuys renoveerde en verbouwde Constructif de onderwijslocatie van Bouw- en Inframensen Zuid-Holland Zuid. De locatie van ca. 4.100 m2 bruto vloeroppervlakte (3.526 m2 VVO) verspreid over twee bouwlagen is van binnen grondig vernieuwd. Gefaseerd zijn de binnenruimtes leeg gehaald, gesloopt en vervolgens opnieuw circulair ingericht. Om meer onderwijsruimte te creëren is een nieuwe verdieping gerealiseerd waarvoor onder andere aanpassingen aan de fundering en staalconstructie nodig waren. Tijdens de verbouwing is de school in gebruik gebleven, wat het werk extra uitdagend maakte.


Samenwerking

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is Constructif als bouwkundige samenwerkingspartner betrokken bij het uitwerken van het schetsontwerp (SO) tot het uitvoeringsontwerp(UO). Vanaf het uitvoeringsontwerp is het werk in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de betrokken installateur gerealiseerd. Als hoofdaannemer van het project was Constructif verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de werkzaamheden van de installateurs. Om sturing aan het project te geven heeft regulier overleg plaatsgevonden om de voortgang en de planning te bespreken. Hierdoor konden we indien dit nodig was, tijdig bijsturen.

Omdat de school gedurende de werkzaamheden in gebruik bleef, is het project in fases uitgevoerd. Op deze manier kon onderwijs worden gegeven in de bouwdelen waar geen werkzaamheden plaatsvonden. Hierdoor konden lessen ongewijzigd door blijven gaan. Bijzonder aan het project waren de mogelijkheden voor leraren en leerlingen om zich te betrekken bij het project. Leraren keken regelmatig mee tijdens de werkzaamheden en leerlingen werkten regelmatig mee. Hierdoor konden zij hun kennis direct in de praktijk brengen. Daarnaast heeft de participatie bijgedragen aan een soepele samenwerking en geleid tot een hoge klanttevredenheid.

Resultaat

Binnen het project is speciale aandacht uitgegaan naar circulair en duurzaam bouwen, door zoveel als mogelijk bouwmaterialen te hergebruiken. Oude deuren en kozijnen zijn daar waar dit mogelijk was opnieuw geplaatst en ook zijn oude onderdelen van kozijnen en deuren hergebruikt in het plafond. Met deze circulaire en duurzame aanpak is met aandacht voor het milieu toegewerkt naar een nieuwe en inspirerende leeromgeving voor de leerlingen. Om het gebouw (bijna) energieneutraal (BENG) te maken, zijn slimme toepassingen zoals een hybride verwarming, PV-panelen en een geïntrigeerde verwarming- en koelventilatie toegepast. Binnen een bouwperiode van 40 weken is de onderwijslocatie van Bouw- en Inframensen Zuid-Holland een volledig gerenoveerd en verbouwd tot een lichte, moderne, ruimtelijke en inspirerende leeromgeving. Diverse gebruikte constructie- en bouwtechnieken zijn bewust zichtbaar gelaten voor de leerlingen ter verduidelijking van technieken en methodes.