Verbouwing gebouw P en loopbrug – Erasmus Universiteit Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

 • Renovatie 3.600 m²
 • Pand volledig in gebruik
 • Monumentale loopbrug
 • LEAN planning
 • Diverse beveiligings- en beheerssystemen in gebouw P aanwezig
 • Kwaliteitsborging a.h.v. Snagstream
 • Grootschalige asbestsanering
 • Plaatsen HR++ glas loopbrug
 • Vervangen hardhouten glaslatten, hardhout FSC gecertificeerd
 • Vernieuwen buitentrap
 • Installeren miva lift (buitenzijde)

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Erasmus Universiteit heeft Constructif het P-gebouw en de monumentale loopbrug gerenoveerd. De renovatie aan het P-gebouw betrof een interne renovatie aan kantoorruimte en het realiseren van een nieuwe ingang a.h.v. een nieuwe buitentrap en miva lift. De loopbrug is volledig gerenoveerd, zowel inpandig als de stalen gevelkozijnen. In de loopbrug heeft ook een grootschalige asbestsanering plaatsgevonden. De monumentale aspecten zijn gerespecteerd en in tact gebleven. Een onderdeel hiervan was een renovatie van stalen gevelkozijnen, welke voorzien werden van nieuwe beglazing en hardhouten glaslatten.

SAMENWERKING

Constructif heeft de werkzaamheden uitgevoerd als hoofdaannemer met haar vaste partners als onderaannemer. Tevens waren er enkel nevenaannemers in het project betrokken. Door korte communicatielijnen met de directievoerder en snelle beslismomenten is het project binnen de gestelde opleverdata opgeleverd. Alle werkzaamheden aan de monumentale onderdelen zijn in goed overleg met de architect uitgevoerd.

Gedurende het project is er een LEAN-planning methodiek toegepast. Om de kwaliteit te borgen is gebruik gemaakt van opleveringen a.h.v. Snagstream. Dit gezien de serverkasten waarop diverse beveiligings- en beheersystemen, waarop de gehele campus is aangesloten, zijn gevestigd. Ook zijn diverse maatregelen getroffen om de diverse systemen draaiende te houden.

RESULTAAT

De monumentale loopbrug is een ware eyecather op het Erasmus complex. Deze is compleet gerenoveerd, waarbij alleen de hoofdconstructie en de stalen gevelkozijnen zijn blijven staan. De hardhouten latten zijn volledig vernieuwd waardoor de loopbrug er weer tegenaan kan. Het gehele P-gebouw was niet bereikbaar voor zwaar materieel. Hierdoor moest al het bouwmateriaal door een bestaand gebouw gaan, waarbij een juiste afstemming en overleg met deze gebruiker(s) nodig was.