Verbouwing gebouw V – Erasmus Universiteit Rotterdam

PROJECTKENMERKEN

  • Renovatie 2.200 m2
  • Creëren extra onderwijsruimten
  • Uitvoering project tijdens schoolvakantie
  • Strakke en krappe planning
  • Gebruik van duurzaam hout
  • Realiseren losse houten studieruimten
  • Aanpassen en uitbreiden E- en W-installaties
  • Plaatsen wanden bestaande ruimten
  • Afwerken vloeren, wanden en plafonds
  • Uitvoeren van schilderwerkzaamheden

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam creëerde Constructif extra studieruimten aan de hand van losstaande houten constructies. Ook zijn bestaande kantoorruimten opgeknapt en zijn E- en W- installaties aangepast en uitgebreid.

SAMENWERKING

Gedurende het project heeft Constructif als hoofdaannemer de coördinatie van het project op zich genomen. Daardoor viel de coördinatie over de installatiewerkzaamheden ook onder de verantwoordelijkheid.  Door de nauwe samenwerking is in korte tijd veel werk verricht. De werkzaamheden zijn geheel tijdens de schoolvakantie uitgevoerd. Daardoor bleef het overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperkt.

RESULTAAT

Binnen gebouw V is door Constructif nieuwe studieruimten gecreëerd. Door middel van losstaande houten ruimten te realiseren, kunnen gebruikers hier studeren en of onderwijs volgen. De duurzaamheid is geborgd door gebruik te maken van FSC-gecertificeerd hout. Door gebruik te maken van hout is een warme en ‘natuurlijke’ studieruimte ontstaan. Hierdoor voelen gebruikers zich snel ’thuis’.