VERBOUWING KANTOOR EN ENTREE KPN-TOREN ROTTERDAM

PROJECTKENMERKEN 

 • Verbouwing 620 m2 inpandige kantoorruimte
 • Vernieuwen hoofdentree
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Coördinatie van alle betrokken partijen en nevenaannemers
 • Gefaseerde projectuitvoering
 • Pand in gebruik tijdens werkzaamheden
 • Realiseren tijdelijke toegang voor medewerkers en bezoekers
 • Sloop- en demontagewerkzaamheden
 • Plaatsen nieuwe stalen en aluminium gevelpuien (inclusief P4A beglazing)
 • Plaatsen houtconstructie inclusief het aanbrengen van een nieuwe aluminium luifel
 • Nieuw roosterhekwerk buiten plaatsen
 • Coaten leuning en hekwerk buiten bordes
 • Coaten betonnen buitenvloer
 • Aanhelen natuursteen langs gevel
 • Plaatsen metal stud-wanden en systeemplafond
 • Plaatsen glazen scheidingswand t.b.v. serverruimte (geluidseis 42 dB)
 • Realiseren nieuwe toiletgroepen
 • Vernieuwen deuren en kozijnen inclusief beglazing
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Egaliseren en afwerken binnenvloeren met tapijt en PVC.
 • Realiseren nieuwe toiletruimten
 • Maatwerk balie en houten omkadering entreepuien
 • Plaatsen beveiligingstourniquet

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van KPN verbouwde Constructif de entree en is de inpandige ruimte op de begane grond van het  KPN kantoorgebouw verbouwd tot kantoor- en vergaderruimte. Om dit te realiseren, is de bestaande indeling van binnen gesloopt. Na de kaalslag van wanden, plafonds en vloeren is de ruimte opnieuw ingedeeld middels het plaatsen van metalstud-wanden, glazen scheidingswanden, nieuwe plafonds en voorzien van vier nieuwe toiletgroepen. De wanden, vloeren en plafonds van de nieuwe ontvangst werk- en vergaderruimte zijn volledig in de kleuren van de KPN huisstijl afgewerkt. De kantoorruimte is door het plaatsen van een beveiligingstourniquet (voorzien van kaartlezer) gescheiden van de entree. Ook de vernieuwde ontvangstruimte is in KPN huisstijl hoogwaardig afgewerkt. Voor de beveiliging is een nieuwe portiersruimte gerealiseerd, inclusief nieuw maatwerk interieur (balie) en kleedruimte. De buitenzijde van de entree is vernieuwd. We plaatsten onder andere nieuwe stalen gevelpuien, inclusief P4A beglazing. We realiseerden een nieuwe aluminium luifel, schilderden betonnen buiten kolommen, plaatsten nieuw roosterhekwerk t.p.v. het noodtrappenhuis en brachten diverse belijningen aan t.b.v. routing en parkeerplaatsen. Ter plaatse van de noodtrap zijn diverse installaties die niet meer werden gebruikt verwijderd en is de muur afwerkt met Red Cedar rabatdelen. Tegenover de vernieuwde entree is een nieuwe fietsenstalling geplaatst.

Samenwerking

De verbouwing van de entree en kantoorruimte is door Constructif in nauwe samenwerking met KPN, BAM Installatietechniek en Trigion in bouwteamverband uitgevoerd. Gezamenlijk zijn op basis van het uitvoeringsontwerp van de architect gedurende het werk diverse ontwerpwijzigingen doorgevoerd op basis van voortschrijdend inzicht en met betrekking tot de afwerkingen en materiaalkeuzes. Er werd gewerkt op basis van een open begroting. De lijnen waren kort en persoonlijk waardoor de samenwerking soepel is verlopen. Wekelijks vond overleg plaats met het bouwteam om kleur- en materiaalgebruik, processen en de uitvoering af te stemmen en de planning en voortgang te bespreken. Hierdoor konden we indien nodig tijdig bijsturen. Als hoofdaannemer van het multidisciplinaire project was Constructif verantwoordelijk voor de gehele projectcoördinatie, waaronder ook de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden van neven- en onderaannemers.

Extra uitdagend aan dit project, was dat het kantoorgebouw in gebruik bleef tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Om hinder te voorkomen, zijn werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en zijn onder andere bouwschuttingen geplaatst rondom de bestaande portierruimte. Hierdoor kon de portier zijn werk ongestoord blijven uitvoeren. Daarnaast is een tijdelijke doorgang voor medewerkers en bezoekers gecreëerd en zijn looproutes middels duidelijke bebording aangegeven.

Resultaat

Binnen de afgesproken 26 weken is de entree en kantoorruimte binnen het kantoorgebouw van KPN in de Rotterdamse Waalhaven volledig verbouwd. Door het plaatsen van de stalen gevelpuien komt veel natuurlijk licht de entree binnen. Er is hierdoor een lichte en ruimtelijke ontvangstruimte in de KPN huisstijl ontstaan waar bezoekers kunnen worden ontvangen of gebruik maken van de stijlvolle wachtruimte. Door het realiseren van de nieuwe werk- en vergaderruimte is een vernieuwde en inspirerende werkomgeving voor medewerkers ontstaan, welke volledig zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruikers.