VERBOUWING NOVA COLLEGE PAXLAAN

PROJECTKENMERKEN

  • Gebouw in gebruik tijdens de renovatie
  • Installaties ge-upgrade naar de huidige wensen
  • Werkzaamheden vonden plaats op drie verdiepingen van het Nova College
  • Snel bouwproces van 14 weken o.b.v. lean planningsmethodiek
  • Nieuwe kozijnen geplaatst
  • Nieuw schilderwerk aangebracht
  • Nieuwe systeemplafonds gemonteerd
  • Nieuwe vloerbedekking aangebracht

 

PROJECTOMSCHRIJVING

Onze vestiging in Amsterdam heeft recent met trots een project voltooid. De verbouwing van het Nova College in Hoofddorp. Na een succesvolle samenwerking op een ander project, zijn we verheugd dat we opnieuw met dezelfde opdrachtgever mochten samenwerken.

We zijn van start gegaan met een ongekende snelheid. Slechts twee weken na het verkrijgen van de opdracht was ons team al aan het werk. We hebben nieuwe kozijnen met glas geïnstalleerd, waardoor er meer natuurlijk licht en transparantie tussen de lokalen is ontstaan. Daarnaast hebben we het hele schoolgebouw opnieuw geschilderd en gezorgd voor nieuwe vloerbedekking en systeemplafonds.

De complete verbouwing heeft slechts 14 weken in beslag genomen. In de eerste fase hebben we zo stil en rustig mogelijk gewerkt, omdat de lessen voor de leerlingen doorgingen in andere lokalen. De tweede fase hebben we uitgevoerd tijdens de vakantieperiode. In deze periode hebben we doorgewerkt in de avonduren en in het weekend, zodat de school op tijd klaar was voor de terugkomst van de leerlingen en docenten.

 

SAMENWERKING

Bij Constructif hechten we veel waarde aan een goede samenwerking. Vanaf het begin van het project tot aan de oplevering is de samenwerking tussen ons projectteam en de opdrachtgever consistent gebleven. Onze werkvoorbereider heeft t.b.v. een optimale communicatie de rol van projectcoördinator/uitvoerder op zich genomen.

Het omgaan met meerwerk en de planning waren uitdagend, omdat er tijdens het bouwproces extra werkzaamheden op basis van voortschreidend inzicht diende te worden uitgevoerd die tijdens de prijsvormingsfase nog niet volledig bekend waren bij de opdrachtgever, maar in goed overleg werden besloten om in de oorspronkelijk geplande bouwperiode uit te voeren. Er was een open begroting op basis van het plan van aanpak, waarbij extra vloeren moesten worden vervangen en een deel van de luchtbehandeling en w-installatie onderdelen zijn toegevoegd.

Bij Constructif waren we ons bewust, op basis van ons vorige succesvolle project, dat het belangrijk was om pro-actief en flexibel te reageren op aanvullende werkzaamheden t.g.v. voortschrijdend inzicht.

 

RESULTAAT

De locatie van het Nova College biedt dagelijks onderwijs aan ongeveer 12.500 leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dankzij de renovatie is de ambitie van het Nova College om beroepsopleidingen beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld, volledig waargemaakt.

Het bouwproces en het eindresultaat waren uitstekend, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij zowel de opdrachtgever als ons projectteam verbeterpunten hebben kunnen aangeven voor toekomstige verbouwingen.

De verbouwing van het Nova College heeft geresulteerd in frisse, lichte en ruimtelijke werk- en praktijklokalen, en een stimulerende leeromgeving.