VERDUURZAMEN 128 WONINGEN DORDRECHT

Projectkenmerken

 • Betrokken bouwkundig samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Verduurzamen en uitvoeren onderhoud wooncomplexen
 • Renoveren 128 woningen in bewoonde situatie
 • Begeleiden en uitvoeren bewonersparticipatie en bewonerscommunicatie
 • Uitvoeren mutatieonderhoud aan leegstaande woningen
 • Badkamer, keuken en toiletrenovaties
 • Dichtzetten deursparingen
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden
 • Tegelen natte ruimtes
 • Aanpassen meterkast ten behoeve van afleverset
 • Plaatsen brandwerende koven leidingwerk
 • Na-isolatie van het schuine dak incl. knieschotten en afwerking met gips
 • Vervangen keukens
 • Saneren asbest
 • Coördinatie werkzaamheden van installateurs, zoals:
  • Aanbrengen mechanische ventilatie,
  • Aanbrengen afleverset t.b.v. warmtelevering d.m.v. warmtenet
  • Vervangen warmteafgiftesysteem voor systeem geschikt voor lage temperaturen
  • Vervangen elektra en waterinstallatie

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van woningcorporatie Trivire in Dordrecht, verduurzaamde en renoveerde Constructif 128 woningen verdeeld over een portiekflat en acht galerijflats met boven- en benedenwoningen. Ten doel van de renovatie stond het verhogen van het wooncomfort voor bewoners en de woningen energiezuiniger maken. De werkzaamheden binnen de woningen betreffen de eerste fase van de totale verduurzaming van de wooncomplexen aan de Tweelingen- en Stierstraat. De wooncomplexen worden toekomstbestendig en gereed gemaakt voor gasloos wonen. De wooncomplexen worden hiervoor warmtenet van HVC. De tweede fase van de verduurzaming betreft de energetische maatregelen aan de buitenzijde van de wooncomplexen.

Binnen de woningen voerden we onder andere badkamer-, keuken- en toiletrenovaties uit en isoleerden we de zolder. Omdat onze werkzaamheden in bewoonde situatie zijn uitgevoerd, hebben de woonconsulenten van Constructif, in nauwe samenwerking met Trivire, de bewoners gedurende de voorbereiding en tijdens uitvoering begeleidt en geïnformeerd.

Samenwerking

Constructif was als hoofdaannemer en bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam, betrokken bij het project en verantwoordelijk voor de algehele projectcoördinatie. Het bouwteam bestond daarnaast uit de opdrachtgever en diverse onderaannemers, waarbij de installateurs ook een adviserende rol hadden. Om vorm te geven aan het project stelde Constructif een bestek vast en hebben de installateurs op basis van bestaande plattegronden de installaties ingetekend.

Voor de bewoonde woningen was één vast pakket aan werkzaamheden vastgesteld. Voor de leegstaande woningen zijn er op woningniveau opnames gedaan door Trivire. Hiermee is per woning in kaart gebracht wat welk onderhoud en welke werkzaamheden nodig waren om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en de woning energiezuinig te maken. Om deze mutatiewerkzaamheden in goede banen te leiden, zijn er per blok op woningniveau lijsten gemaakt voor de desbetreffende onderaannemers.

Resultaat

Constructif bouwt aan beter wonen. Dankzij de renovatiewerkzaamheden binnen de woningen aan de Stier- en Tweelingenstraat zijn de woningen toekomstbestendig gemaakt en de kwaliteit van de woning verhoogd. Bewoners kunnen genieten van een nieuwe badkamer, keuken en toilet, waarmee hun wooncomfort is verbeterd. De energetische maatregelen hebben daarnaast tot een opwaardering van de energielabel geleid, van label F/G naar A. Na het afronden van de eerste fase, is Constructif begin 2022 gestart met tweede fase van de totale verduurzaming van de wooncomplexen. Dit betreffen de werkzaamheden aan de buitenzijde van de wooncomplexen.