Verduurzamen 168 woningen CAPELLE A/D IJSSEL

PROJECTKENMERKEN

 • Project uitgevoerd in bewoonde toestand
 • Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende het project
 • 70% akkoord van bewoners
 • Bewonersparticipatie gedurende het project
 • Vervangen bestaande beglazing door HR++ in houten en kunststof kozijnen.
 • Asbest sanering borstweringspanelen
 • Vervangen bestaande borstweringspanelen door geïsoleerde panelen RC 3.5
 • Isoleren onderzijde betonvloer in souterrain (bergingen)
 • Isoleren kruipruimte begane grond woningen
 • Na-isoleren spouwmuren
 • Vervangen draaiende delen in de houten kozijnen incl. tochtweringen (voordeuren en draairamen)
 • Aanbrengen cv-installatie (waar deze nog ontbreekt ter vervanging van de huidige gashaard)
 • Vervangen alle radiatorkranen door instelbare kranen en gehele cv-installatie inregelen
 • Aanbrengen individuele MV-installatie CO₂ gestuurd per woning incl. nieuw standleidingwerk
 • Aanbrengen verlaagde plafonds in badkamer en toilet
 • Schilderwerk houten (kozijnen en galerij- en balkonhekwerken)
 • Herstellen voegwerk gehele complex waar nodig
 • Betonrot herstel aan galerij- en balkonvloeren
 • Vernieuwen coating vloeren galerij- en betonvloeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Overheid heeft een ambitie geuit waarbij zo veel mogelijk woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij dienen te zijn. Samen met de gemeente Capelle aan den IJssel bepaalt Havensteder middels welke bron de woningen worden verwarmd. Havensteder onderzoekt hiervoor de mogelijkheid voor een warmtenet en heeft als doel dat huurders rechtstreeks afrekenen met een energieleverancier. Daarnaast dienen onderhoud en de energetische verbeteringen te leiden tot een verhoogd wooncomfort voor bewoners.

SAMENWERKING

Constructif heeft naar aanleiding van deze projectdoelstellingen een aantal scenario’s geschreven. In deze scenario’s is een doorkijk gemaakt naar gasloos wonen in 2050 en zowel technisch en financieel uitgewerkt. Door het verkregen overzicht is de opdracht tot stand gekomen en zijn alleen no-regret maatregelen uitgevoerd. No-Regret betekent dat de opdrachtgever geen spijt krijgt van het nemen van deze maatregelen omdat ze gecombineerd kunnen worden met alle gangbare alternatieven voor aardgas. Maar minstens zo belangrijk: ze leveren veelal meer comfort en wordt er zowel geld als energie bespaart.

RESULTAAT

Door de buitenschil van de complexen te verduurzamen is de thermische weerstandswaarde (RC-waarde) opgewaardeerd. De uitgevoerde werkzaamheden hebben ertoe geleid dat de woningen gemiddeld een energielabel B hebben behaald en zijn hiermee gereedgemaakt voor gasloos wonen in 2050. Naast de energetische verbeteringen is ook het wooncomfort van bewoners verhoogd door een behaaglijk binnenklimaat te creëren.

SOCIALE EN INNOVERENDE AANPAK

Constructif kijkt continu hoe werk sneller, duurzamer en socialer kan en neem. Sprekend voor deze samenwerking was het initiatief  voor een ‘opruimdag’. Tijdens de renovatie werden bewoners gevraagd de eigen bergingen leeg te halen om vanwege isolatiewerkzaamheden. Constructif heeft samen met een aantal partners de schouders eronder gezet om de bewoner hierbij te helpen. Samen met sjouwhulp en de aanwezigheid van enkele goede doelen en kringloopwinkels werden de bergingen in een aantal dagen leeg geruimd. Dit werkte niet alleen positief op de planning, het was bovenal een nuttige en gezellige dag voor de bewoners. Ook is de hoeveelheid afval geminimaliseerd en zijn in totaal twee vrachtwagens gevuld met donaties voor sociale organisaties.