VERNIEUWBOUW NEONATOLOGIE ROTTERDAM

Projectkenmerken

 • Compleet nieuwe afdeling Neonatologie gerealiseerd
 • Voldaan aan de luchtdichtheid- geluid en G2 eisen. G2 is een aanduiding voor de elektrische veiligheidskwalificatie van medische ruimtes.
 • Bestaande indeling van de afdeling en delen van de installatiecomponenten volledig gesloopt
 • Single-Room Care concept gerealiseerd
 • Nieuwe wanden, plafonds en installaties aangebracht
 • Nieuwe wand- en vloerafwerking aangebracht
 • Afdeling gereed gemaakt voor ingebruikname
 • Meubilair zoals verzorgingsmeubels, verpleegmeubels, bedwandpanelen en balie zijn geplaatst
 • Extra aandacht voor veiligheid en minimaliseren van hinder
 • Aparte ingang voor de afdeling gerealiseerd voor vaklieden en materialen
 • Gebruik gemaakt van stof- en hygiëneschotten, schoonloop- en kleefmatten
 • Specifieke planningsafspraken voor boorwerk en aanbrengen leidingen
 • Planning van het ziekenhuis was leidend gedurende het gehele project

Projectomschrijving

In opdracht van het Maasstad Ziekenhuis, verbouwde Constructif de afdeling Neonatologie naar single-room care en heeft de benodigde aanpassingen van de Kraamafdeling gerealiseerd, ter ondersteuning van de benodigde capaciteit Neonatologie.
Om de nieuwe afdeling te realiseren, , is de bestaande indeling en (delen van) de installatiecomponenten volledig gesloopt om het single room care concept te realiseren. Hiervoor zijn onder andere nieuwe wanden, plafonds en installaties aangebracht. Verder zijn nieuwe wand- en vloerafwerkingen aangebracht. Om de nieuwe ruimten in gebruik te kunnen nemen zijn tevens al de vaste inrichtingen als verzorgingsmeubels, verpleegmeubels, bedwandpanelen en een balie geplaatst.

Verbouwen in delen van een ziekenhuis vergt extra aandacht op het gebied van veiligheid en minimaliseren van hinder. Om hinder voor de patiënten, bezoekers, medewerkers en diensten tot een minimum te beperken is een aparte ingang gerealiseerd voor vaklieden en materialen. Verder hebben we gebruik gemaakt van stof- en hygiëne schotten, schoonloop- en kleefmatten. Voor het boorwerk en aanbrengen van leidingen in de ondergelegen verdiepingen zijn specifieke planningsafspraken gemaakt met de betreffende afdelingen van het ziekenhuis waarbij hun planning leidend was.

Samenwerking

Nauwe samenwerking en transparantie tijdens de bouwteamfase en voorbereiding van dit project heeft geresulteerd in een voorspoedige uitvoering van het project.

Vanuit een bewezen aanpak en samenwerking met ULC en Kuijpers, zoals we die onder andere ruim drie jaar hanteren bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, is gezamenlijk het VO- uitgewerkt tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. Aansluitend zijn de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd. De overallplanning is conform de lean-methode opgezet en als zodanig bewaakt. Elke twee weken vond er een bouwvergadering plaats en intern overleg met Kuijpers en ULC. Er was een hoofduitvoerder van Kuijpers die namens de bouwcombinatie de communicatie verzorgde. Door de flexibiliteit van alle partners in het project is het project naar tevredenheid gerealiseerd.

Resultaat

Neonatologie is verbouwd tot een moderne afdeling waar de (acute) zorg rondom het gezin wordt georganiseerd waardoor neonaat, moeder en partner samen kunnen verblijven op het moment dat een neonaat of moeder intensieve zorg nodig heeft.

Constructif leverde maatwerk volgens specifieke wensen van de eindgebruikers. Door de ‘’hands-on’’ mentaliteit van onze medewerkers en partners konden we dit realiseren met een minimale overlast voor het ziekenhuispersoneel en patiënten.

Door het uitvoeren van het nodige onderhoud aan de installaties en het vernieuwen van de wand- en vloerafwerking, hebben de kamers daarnaast ook een opknapbeurt gekregen. Hierdoor heeft de ruimte van binnen een frisse, lichte en moderne uitstraling gekregen waar de neonaat en moeder zich thuis zullen voelen.