VERVANGEN 224 DOUCHEVLOEREN BREDA

 PROJECTOMSCHRIJVING

 • Vervangen douchevloeren bij 224 verzorgingswoningen
 • Gefaseerde uitvoering, verspreid over negen bouwlagen
 • Werkzaamheden uitvoeren in bewoonde situatie, veelal oudere zorgbehoevende personen
 • Coördinatie werkzaamheden onder- en nevenaannemers
 • Gebruik wisselwoningen ter voorkoming van hinder
 • Samenwerkingspartner van Herk
 • Demonteren douchewanden
 • Uithakken douchevloeren
 • Aanbrengen aardemat en kimband
 • Tegelen vloer en vloerwanden
 • Herplaatsen douchewanden

Projectomschrijving

In opdracht van Vesteda heeft Constructif de douchevloeren van 224 woningen vervangen. De woningen waren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bewoond door bewoners op leeftijd, waarvan een deel zelfstandig en een deel begeleidend woont met medische zorg. De bestaande douchevloeren diende voorzien te worden van een aardemat t.b.v. de veiligheid van de bewoners. Hiervoor is het bestaande tegelwerk inclusief dekvloer van de douchevloer verwijderd. Hierna is een sleuf in de voeg van de badkamer tegels geslepen naar het aardingspunt om een aansluiting te kunnen maken voor de aarding van de vloer. Na het aanbrengen van de aardingsmat is een nieuwe doucheput op tegelmaat, en een nieuwe zandcement vloer op afschot aangebracht. Na het aanbrengen van de kimaansluitingen zijn de vloer, en de onderste rand van de wanden, opnieuw betegeld en het geheel aangevoegd en gekit.

Samenwerking

De werkzaamheden zijn door Constructif als hoofdaannemer gecoördineerd. Ook de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden van de neven-aannemers en derden behoorde tot de verantwoordelijkheid. Om sturing te geven aan het project organiseerde Constructif een periodiek overleg met de opdrachtgever en zorgbegeleiders, was er dagelijks overleg met de woonconsulente en werden de gereed gekomen woningen in een constante stroom wekelijks opgeleverd. Tijdens deze overlegmomenten werd samen met de opdrachtgever, woonconsulent, zorgbegeleiders en directievoerder de voortgang o.b.v. de overeengekomen planning besproken.

Resultaat

Vanwege het uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde situatie  en  de bewoners op leeftijd waren en veelal de benodigde zorg nodig hadden, maakte dit project extra uitdagend. Doordat de woningen in gebruik bleven tijdens de uitvoering, diende vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden over het gebruik van onder andere de liften waarmee bouwmaterialen en bouwafval verplaatst diende te worden. Om hinder voor bewoners te voorkomen zijn (geluidoverlast gevende) werkzaamheden binnen de vooraf afgesproken werktijden uitgevoerd. Ook is gebruik gemaakt van wisselwoningen waar bewoners tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden konden verblijven. Het resultaat is in goede samenwerking met Opdrachtgever en bewoners tot stand gekomen, waarbij de bewoners weer naar volle tevredenheid op een veilige wijze kunnen genieten van de badkamer in hun woning.