ZADKINE | Herinrichting TRAPPENHUIZEN

Projectkenmerken

 • Onderwijslocatie in gebruik tijdens werkzaamheden
 • b.v. nauwe samenwerking met opdrachtgever is het project gerealiseerd
 • Bouwkundige samenwerkingspartner van het bouwteam
 • Aanpassingen van het werk o.b.v. voortschrijdend inzicht verwerkt
 • Geen tot minimale overlast gecreëerd door intensief overleg met o.a. de conciërges
 • Zeer korte bouwperiode tijdens de schoolvakantie
 • Timmerwerkzaamheden aan deursponningen
 • Aanbrengen van nieuwe trapleuningen
 • Nazien Hang- & Sluitwerk werk van alle draaiende delen
 • Aanpassingen in uitvoering doorgevoerd o.b.v. flexibel aanpassingsvermogen, omdat de feitelijke situatie anders bleek te zijn als op tekeningen verwerkt
 • Coördinatie werkzaamheden neven- en onderaannemers
 • Aanpassen van huidige installaties
 • Stuc- en schilderwerkzaamheden hersteld
 • Trappen en vloeren afgewerkt met marmoleum
 • Toepassen duurzaam PEFC hout
 • Vervangen beglazing door 60 minuten brandwerend glas
 • Gefaseerde uitvoering per trappenhuis, in totaal zeven trappenhuizen verspreid over 11 verdiepingen

Projectomschrijving

In opdracht van Zadkine renoveerde Constructif de zeven trappenhuizen van het Zadkine College aan het Benthemplein te Rotterdam. De verschillende trappenhuizen, verspreid over 11 verdiepingen, hebben een compleet nieuwe uitstraling gekregen en zijn bekleed met marmoleum. Hiervoor hebben we onder andere de trappenhuizen compleet nieuw geschilderd, is de verlichting vervangen door ledverlichting en hebben we bestaande beglazing vervangen door nieuwe beglazing met een brandwerendheid van 60 minuten.

Samenwerking

De onderlinge en nauwe samenwerking met de projectmanager van Zadkine, architect en adviseurs is voorspoedig verlopen. Kwaliteit, planning, veiligheid en ordelijkheid op de bouwplaats hebben continu onze gezamenlijke aandacht gehad. Zowel tijdens de voorbereiding als de realisatie was dit uiterst noodzakelijk. Het werk is uitgevoerd in een zeer korte bouwperiode en terwijl het gebouw volledig in gebruik was.

De samenwerking op de werkvloer verliep goed en was proactief. Bijkomende klantenwensen, onvoorziene verrassingen en uitdagingen, werden duidelijk in kaart gebracht, besproken en in goed overleg met elkaar opgelost. Dankzij rechtstreekse communicatie tussen Constructif en de gebruikers ontstond aan beide zijde begrip voor elkaars belangen.

Resultaat

Het doel van de renovatie was om de trappenhuizen weer volledig o.b.v. de huidige wet- en regelgeving op te waarderen en veilig te laten zijn voor alle gebruikers. Daarnaast wil het oog ook wat en zijn de trappenhuizen volledig gemoderniseerd en voldoen zij nu, naast de actuele eisen voor een veilig trappenhuis, ook aan de gewenste esthetische uitstraling. Gezien de positieve respons vanuit de opdrachtgever en de scholieren kan gesproken worden van een succesvolle realisatie van de uitgevoerde verbeteringen aan de trappenhuizen.