V-TEAM VAN START: VERBETERING EN VERDUURZAMING VAN 5.400 WONINGEN HAVENSTEDER

Het V-Team, opgericht door woningcorporatie Havensteder, is officieel van start gegaan. Constructif is samen met Smits Vastgoedzorg, Heembouw en BAM Wonen onderdeel van dit samenwerkingsverband. In de komende jaren maken we 5.400 sociale huurwoningen in Rotterdam en omgeving duurzamer, comfortabeler en toekomstbestendiger. Werkzaamheden aan de woningen vinden plaats in bewoonde staat en het ontzorgen van bewoners staat hierbij centraal.

Kenneth van Hoppe, strategisch Inkoper bij Havensteder: “Wij zien de partners in het V-Team als volwaardig verlengstuk van onze organisatie. Zij onderscheiden zich door hun expertise op het gebied van verduurzaming, ervaring met bewonerscommunicatie en een focus op innovatie. De perfecte partners voor de opgave die we hebben. De nauwe manier van kennis delen en samenwerken binnen het V-Team en het ontzorgen van Havensteder en vooral onze bewoners, ervaren wij als uniek.”

Dat de samenwerking uniek is, ervaart ook Niels Akkermans, directeur Wonen van Constructif: “In deze samenwerking zijn we vanaf minuut één echt partners. Het is geen samenwerking van Havensteder met vier bedrijven, maar we zijn vijf partners die onderling kennis delen en samen de verduurzaming trekken. Ook ligt onze focus niet alleen op dit project, maar denken we al strategisch na over de vervolgstappen.”

GROTERE OPGAVE

Met de oprichting van het V-Team geeft Havensteder een vervolg aan een succesvol initiatief uit 2019 – het E-Team -. Na een zorgvuldig en uitgebreid proces zijn toen vier partijen geselecteerd. Zij hielpen Havensteder met het verduurzamen van een groot aantal woningen. Pepijn van Lobensteijn, programmamanager Duurzaamheid: “Het doel was eerst het verduurzamen van 3.500 woningen in vijf jaar. Denk daarbij aan het vernieuwen van kozijnen en aanbrengen van isolatieglas, het isoleren van gevels, daken en vloeren en het installeren van mechanische ventilatie. We zagen echter dat de opgave veel groter is”.

MEER DAN VERDUURZAMING

Havensteder besloot tot de oprichting van het V-Team. Naast het verduurzamen van de woningen houden deelnemende partijen zich ook bezig met het aanbrengen van algemene verbeteringen. Zoals het plaatsen van een nieuwe keuken, badkamer of toilet waar nodig. Of het opknappen van portieken en entrees, het bijplaatsen van liften om aan te sluiten bij de behoeften van bewoners, maar ook het schilderen van de gevels.”

Bij de oprichting van het V-Team zijn partijen opnieuw getoetst om te kijken of zij de aanvullende opdracht kunnen uitvoeren. Richard van Dijkhuizen, projectleider Realisatie bij Havensteder: “Onze partners in het V-Team zijn ook binnen de aangepaste scope de perfecte keuze. Het combineren van duurzaamheidsaanpassingen en algemene verbeteringen heeft voor bewoners een groot voordeel. Zij hebben maar één keer last van werkzaamheden. En wonen sneller in een woning waarin ze minder hoeven te stoken en die ook nog eens meer comfort biedt.”