ZONNEPANELEN VERVANGEN ASBESTDAKEN

 

ESSENT RENOVEERT ASBESTDAKEN IN RUIL VOOR HET MOGEN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

Energiemaatschappij Essent zet zich in om stroom op duurzame wijze op te wekken. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten grote aantallen zonne-energiepanelen worden geplaatst. Vanuit deze noodzaak is het idee Dakvrienden ontstaan.

 

WAT IS DAKVRIENDEN?

Een groot aantal boerderijschuren in Nederland heeft asbestdaken. Begin dit jaar was sprake van een asbestverbod voor deze schuren, waardoor de boeren voor 2021 hun daken volledig zouden moeten renoveren. Dit is uiteindelijk afgewezen. Toch willen boeren van het asbest af en er is ook behoefte aan betere isolatie. Essent heeft deze wensen van de boeren vertaald in een win-winsituatie voor beide partijen. Essent financiert de renovatie van de daken en in ruil hiervoor worden zonnepanelen geplaatst op de daken om duurzame stroom op te wekken. Voor de renovatie van de daken is Constructif ingeschakeld.

 

Jan Lammers, projectmanager

‘Door Essent zijn we gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit grote project. Wij verwijderen voor Essent de oude daken en plaatsen nieuwe daken. Hierbij pakken we samen met een partner ook de asbestsanering op. We werken met name in West-Nederland en een gedeelte van Zuid-Nederland. Op dit moment werken we aan twee pilotprojecten, daarna pakken we dit en het komend jaar mogelijk nog twintig tot veertig projecten op.’

 

VELE AANMELDINGEN

Sinds december 2018 hebben 4000 boerenbedrijven zich aangemeld voor Dakvrienden. Na onderzoek bleken 178 bedrijven geschikt en heeft Essent subsidie aangevraagd. Zolang het energiebedrijf in aanmerking komt voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie, zet het de campagne voort.

Helaas zorgt netschaarste ervoor dat netbeheerders al de extra stroom die zonnepanelen opleveren nog niet kwijt kunnen op de netten. Om overbelasting te voorkomen, kan Essent nu niet ingaan op alle aanvragen. Als de netcapaciteit in de toekomst verandert, kan Essent uiteindelijk grofweg 10 procent van de huishoudens van Nederland van stroom voorzien uit de productie van Dakvrienden.

 

Jan Lammers

‘Voor de boeren is dit natuurlijk enorm interessant. We pakken het ook heel klantgericht aan. We leveren niet zomaar een standaarddak. Indien een lichtnok gewenst is, passen we het ontwerp aan. Deze flexibiliteit levert veel interesse op. Landelijk worden er dit jaar waarschijnlijk zeventig daken vernieuwd.’

 

HET PROCES

Binnen een dag is het dak eraf en begint het saneren. Op dag twee wordt vaak begonnen aan het nieuwe dak en de panelen. Voor het plaatsen van de panelen heeft Constructif twee dagen nodig. Alles bij elkaar duren de totale werkzaamheden voor een dak van ongeveer 1000 m2, maximaal 2 weken.

 

Jan Lammers

‘We moeten voorzichtig te werk gaan. Afval mag bijvoorbeeld echt niet tussen de beesten terechtkomen. We hebben te maken met een duidelijk protocol. We nemen een monster van het dak, want je moet tenslotte weten of er ook echt asbest aanwezig is. Ook nemen we grondmonsters om vast te stellen of de grond wel of niet vervuild is. We dekken binnen en buiten de vloer af. Dan saneren we het dak. We werken met een gecertificeerd bedrijf om het asbest te verwerken.’

 

KENNIS DELEN

Constructif voert met verschillende aannemers de pilots uit. Door samen op te trekken en opgedane kennis uit te wisselen kunnen we het proces verbeteren. Als bouwbedrijf hebben we de ambitie om meer facetten van het proces zelf te gaan doen. Hiervoor nemen we meer mensen aan, die we intern willen opleiden.