CONSTRUCTIF BEHOUDT CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 3

Goed nieuws! Constructif behoudt het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Tijdens de hercertificeringsaudit heeft de auditor een goede en positieve indruk gekregen van hoe we als Constructif omgaan met CO2-maatregelen, duurzaamheid en circulariteit. Onze CO2-uitstoot is bijvoorbeeld met 6,8% procent gedaald! Ons CO2-certificaat is daarmee weer met drie jaar verlengd.

Bewustwording en doelstellingen

De CO2-prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Dit ligt in lijn met de ambitie van Constructif. Bewustwording en sturing op reductie van CO2 is belangrijk. Door jaarlijks onze CO2-footprint in kaart te brengen, kunnen we concrete doelstellingen bepalen voor de reductie van CO2 en hierop aansturen. Daarnaast merken we dat circulariteit en duurzaamheid niet alleen voor ons een belangrijk onderwerp is, maar ook voor onze opdrachtgevers. Steeds vaker stellen opdrachtgevers eisen op het gebied van duurzaamheid. Een goede ontwikkeling.

Initiatieven voor CO2-reductie

De reductie van CO2 gaat niet vanzelf en daarom zetten we ons in voor verschillende initiatieven. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij het onderwijsprogramma TIP Circulair aan de Hogeschool Rotterdam. In een reeks masterclasses krijgen studenten en young professionals de mogelijkheid om hun blik op de circulaire economie te verbreden. TIP Circulair biedt kennis en vaardigheden om anderen uit te nodigen circulariteit toe te passen in de praktijk. Ook zijn we als partner van Cirkelstad op zoek naar oplossingen om reststromen terug in de keten te brengen en op deze manier CO2 te reduceren.