ONDERHOUD- EN VERDUURZAMING 10 HOOG FLATS SLIEDRECHT

Projectkenmerken 

 • Project uitgevoerd in bewoonde toestand
 • Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende het project
 • 70% akkoord van bewoners opgehaald
 • Vervangen bestaande beglazing door HR++
 • Asbestsanering borstweringspanelen en asbesthoudende beglazingskit
 • Vervangen bestaande borstweringspane­len door geïsoleerde panelen RC 3.5
 • Isoleren onderzijde betonvloer in souter­rain (bergingen)
 • Na-isoleren spouwmuren, hoofddak incl. nieuwe dakbedekking
 • Vervangen draaiende delen incl. tochtwe­ringen
 • Vervangen collectieve cv-installatie door aansluiting op warmtenet HVC met indivi­duele afleverset per woning
 • Vervangen gehele cv-installatie in de woning (leidingwerk en radiatoren)
 • Aanbrengen individuele MV-installatie
 • CO² gestuurd per woning
 • Gasloos maken van de woningen
 • Schilderwerk houten kozijnen van de woningen en algemene ruimte
 • Vervangen algemene verlichting door LED in het gehele complex
 • Keuken en badkamer renovaties
 • Vernieuwen en uitbreiden centrale entree gebied
 • Moderniseren trappenhuizen en algemene ruimte
 • Vervangen galerij- en balkonhekwerken
 • Na-isoleren hoofddak incl. nieuwe dakbedekking

 

Projectomschrijving

In Sliedrecht heeft Constructif als hoofdaannemer het project onderhoud en energetische verbeteringen aan complex 10 hoog flats uitgevoerd. De gehele projectcoördinatie viel onder de verantwoordelijkheid van Constructif. Ook de werkzaamheden door onderaannemers zijn door Constructif aangestuurd. Ten doel van de werkzaamheden stond het wooncomplex klaar te maken voor de toekomst incl. aansluiting op het warmtenet. De woningen zijn voorzien van een individuele afleverset. Door het isoleren van spouwmuren, souterrain plafond, platte dak, vervangen van borstweringspanelen en het vervangen van beglazing, is het wooncomplex en de woningen maximaal verduurzaamd.

Naast de verduurzamingsmaatregelen aan het complex, is asbest gesaneerd en zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals schilderwerkzaamheden en keuken- en badkamerrenovaties. Ten behoeve van de toegankelijkheid en modernisering zijn de entrees van het complex vernieuwd en uitgebreid. Het gehele project is in bewoonde staat uitgevoerd waarbij Constructif verantwoordelijk was voor de bewonerscommunicatie en -begeleiding gedurende het project.

 

Samenwerking

In dit samenwerkingsverband was er sprake van Design & Build. Dat houdt in dat Constructif de volledige regie in handen had, voor zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering van het project. Ons ontwerp zou pas geslaagd zijn als het ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Het moest kloppen van eisenlijst tot budget en van technische haalbaarheid tot strakke planning. Wat Constructif heeft ontworpen is ook gerealiseerd volgens afspraak en binnen de contractplanning. Dit resultaat is mede behaald doordat wij vaklieden in allerlei disciplines in huis hebben. Samen werken we als één team aan één taak. Dit alles om de opdrachtgever en bewoners optimaal te ontzorgen. In het kort; van ontwerp tot realisatie was Constructif compleet verantwoordelijk.

Betrokken partijen wisten wat er van elkaar verlangd werd en dat bewoners geen hinder mochten ondervinden. Tijdens de voorbereidingsfase heeft Constructif in nauw overleg met opdrachtgever, onderaannemers en bewoners een plan opgesteld om overlast te voorkomen. Te denken valt aan het bespreken van werktijden, voorkomen van stof, locatie-opslag bouwstoffen, etc. Tijdens de werkzaamheden heeft er wekelijks overleg plaats gevonden om tot het gewenste resultaat te komen

 

Resultaat 

De woongebouwen in Sliedrecht waren toe aan een flinke opknapbeurt, om ook in de toekomst milieubewuste wijze onderdak te bieden aan de bewoners van het complex. Hiervoor is het complex maximaal verduurzaamd door de warmteweerstand (Rc-waarde) van de buitenschil op te waarderen. Diverse  maatregelen, zoals woningen afkoppelen van gas, dragen bij aan de transitie naar gasloze woningcomplexen. Tijdens de verduurzaming zijn tevens de nodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals schilderwerk, keuken- en badkamerrenovaties.

In opdracht van Tablis Wonen heeft Constructif onderhoud en energetische verbeteringen aan complex 10 hoog flats uitgevoerd. Dankzij de energetische verbeteringen van de woningen verbeterde het energielabel van D naar A/B.