REVITALISATIE VAN WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN

Projectkenmerken

 • Samenwerking met diverse partijen, zoals aannemers, architecten en installateurs.
 • Coördinatie tussen verschillende teams en disciplines om het project succesvol af te ronden.
 • Overleg met winkelhuurders, eigenaren en andere stakeholders in het winkelcentrum.
 • Inzet van een interne communicatieadviseur voor het project.
 • Vernieuwing van Trappenhuis E-fundering (Centrale Plein).
 • Installatie van een nieuwe fundering voor de entree-tourniquet.
 • Aanpassingen in de fundering vanwege wijzigingen in de winkelindeling.
 • Verbetering en vernieuwing van trappenhuizen, inclusief betonconstructiewerkzaamheden.
 • Vervanging van 166 winkelpuien met structurele aanpassingen aan de ruwbouw.
 • Structurele wijzigingen voor het plaatsen van metalen wanden.
 • Installatie van metalen wanden voor winkelscheidingen.
 • Verwijdering en betonafwerking van trappenhuizen.
 • Aanleg van nieuwe natuurstenen vloeren.
 • Montage van systeemplafonds.
 • Installatie van een entree-tourniquet voor toegangsbeheer.
 • Afronding van plafonds en wandbekleding.
 • Montage van volglazen puien bij McDonald’s.
 • Vervanging van verlichtingsinstallaties.
 • Vernieuwing van brandveiligheids- en elektrotechnische installaties.
 • Upgrades aan werktuigbouwkundige installaties.
 • Plaatsing van decoratief zetwerk.
 • Aanpassingen en montage van spanplafonds.
 • Aanbrengen van glazen balustrades.
 • Plaatsing en vervanging van rolluiken.
 • Verwijdering van tussenlagen en wijzigingen in de vide.
 • Bouw van drie nieuwe winkels op het Zuidplein als aanvullende opdracht.
 • Aanbrengen van bewegwijzering in het hele winkelcentrum.
 • Uitvoering van schilderwerk in het hele winkelcentrum.

Projectomschrijving

In opdracht van VVE Zuidplein heeft Constructif een indrukwekkende revitalisatie uitgevoerd van Winkelcentrum Zuidplein. Dit winkelcentrum, met meer dan 60.000 m2 aan winkelruimte, ruim 160 winkels en jaarlijks bijna 11 miljoen bezoekers, heeft een uitbreiding van 5000 m2 als onderdeel van het Hart van Zuid-project mogen verwelkomen.

Constructif heeft succesvol het Definitief Ontwerp (DO) omgezet naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), een cruciale stap in het project waarbij concepten werden omgezet naar gedetailleerde plannen en specificaties voor uitvoering. Dit omvatte technische uitwerkingen, engineeringberekeningen en materiaalselecties volgens geldende normen en eisen.

Dit grootschalige project markeert een nieuw tijdperk in winkelbeleving, met focus op de verbetering van essentiële elementen zoals trappenhuizen, liften en roltrappen. Daarnaast zijn een indrukwekkende entree-tourniquet, winkelscheidingen en vernieuwde plafonds en wandbekleding geïnstalleerd. Winkelpuien zijn vervangen, verlichting is geüpgraded en brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangepast aan de hoogste normen.

Deze overgang van DO naar UO benadrukt de expertise en toewijding van Constructif, waarbij technische precisie en aandacht voor detail de kern vormden. Dit project is een voorbeeld van het vermogen om visie om te zetten in tastbare realiteit en de toekomst van winkelen opnieuw vorm te geven.

Samenwerking

De revitalisatie van Winkelcentrum Zuidplein is het resultaat van intensieve samenwerking tussen Constructif, VVE Zuidplein, Did Vastgoedontwikkeling, BITB projects en andere partijen. Communicatie stond centraal in de bouwkeet, waar het bouwteam, de opdrachtgever, directievoering, installateurs en adviseurs nauw samenwerkten om de gestelde doelen te bereiken.

Om de communicatie te optimaliseren, heeft Constructif een communicatiemedewerker aangesteld als centraal aanspreekpunt tussen winkeliers, bezoekers en de communicatieafdeling van Zuidplein. Het project werd uitgevoerd zonder de winkelervaring te verstoren, zelfs ’s nachts.

Resultaat

De grondige revitalisatie heeft Winkelcentrum Zuidplein nieuw leven ingeblazen en de aandacht van de regio getrokken. Het is nu een bruisend knooppunt met moderniseringen die aan de normen van 2023 voldoen. Dit succesvolle project weerspiegelt de tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de klanten. Met het afsluiten van het Hart van Zuid-project in 2025, is het winkelcentrum klaar voor een veelbelovende toekomst. Welkom in het nieuwe Winkelcentrum Zuidplein!