Beheren - Kantoren

Bij het beheren van uw kantoorgebouw(en) wilt u niet voor verrassingen komen te staan, of met onverwachte kostenposten worden geconfronteerd. U wilt zo weinig mogelijk zorgen hebben of het geplande onderhoud wel goed en tijdig wordt uitgevoerd. Om u te ontzorgen, neemt Constructif graag het gehele onderhoudstraject op zich door het contractbeheer voor u te verzorgen.

Stappenplan

Voor het uitvoeren van contractbeheer van kantoren en andere gebouwen werkt Constructif met een stappenplan, waarin het complete beheer onder de loep wordt genomen. Onze ervaren adviseur stelt vast waar onderhoud nodig is, wie verantwoordelijk is voor dit onderhoud en welke contracten hiervoor zijn afgesloten. Uiteraard analyseert hij of uw organisatie voldoet aan de wettelijk geldende onderhoudsverplichtingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en energiegebruik.
Na deze analyse brengt Constructif een advies uit over de bestaande contracten en in hoeverre de onderhoudsactiviteiten dienen te worden aangepast. Indien nodig sluiten wij nieuwe contracten af. Daarbij verzorgen wij uiteraard de aanbestedingen en selecteren de meest geschikte uitvoerende partij.

Meerjarenonderhoudsplan

Voor ieder kantoorgebouw stellen wij een afzonderlijk meerjarenonderhoudsplan op en vervolgens coördineren en begeleiden wij de werkzaamheden uit dit MJOP. Vanzelfsprekend houden we toezicht op de uitvoering en garanderen daarmee dat onderhoudspartijen ook altijd de gevraagde kwaliteit leveren.

Constructif organiseert ieder onderdeel van het beheer van uw kantoor of kantoorgebouwen en geeft u op ieder gewenst moment inzicht in de onderhoudskosten en de actuele stand van zaken. Contractbeheer voor de zakelijke markt. Constructif regelt het.