Beheren - Wonen

De woningen of wooncomplexen die u in uw portefeuille heeft, vragen om goed onderhoud. Waarschijnlijk heeft u hiervoor diverse onderhouds- en servicecontracten lopen bij uiteenlopende partijen.

Contractbeheer

Het beheer van deze contracten is een tijdrovende klus, die vaak efficiënter kan worden ingericht. Constructif ontzorgt u graag door dit contractbeheer voor u te organiseren.

Vanwege onze jarenlange ervaring op het gebied van contractbeheer voor woningen, zijn wij in staat in korte tijd uw beheeractiviteiten te stroomlijnen, waardoor u uw kostbare tijd en geld niet langer verliest aan vaak ingewikkelde contracten en procedures.

Beheeradvies

In gezamenlijk overleg nemen we de doelstellingen van deze contracten onder de loep en analyseren deze op hun waarde en hun productiviteit. Ook inventariseren wij in hoeverre het gevraagde onderhoud ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarna brengt onze beheer-expert een advies uit en indien gewenst sluiten we nieuwe contracten af met door ons geselecteerde en vertrouwde partners. Als u dat wilt, stellen we een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op. Daarbij nemen wij de volledige verantwoordelijkheid op ons voor het langdurig onderhoud. Wij onderhouden contacten met alle betrokken partijen en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken. Op die manier heeft u geen omkijken meer naar uw woningen en behouden deze altijd de gewenste staat van onderhoud.

Gegarandeerd

Een gedegen inventarisatie van uw wensen en bestaande afspraken, een concreet stappenplan voor uitvoering én een gegarandeerde naleving van het onderhoud aan uw woningen. Dat is hoe Constructif contractbeheer benadert.