Onderhouden - Wonen

Door uw woningen of wooncomplexen goed te onderhouden, voorkomt u dat u en de bewoners van uw panden voor onaangename verrassingen komen te staan. U vermijdt hiermee onverwachte en onnodige kosten en u zorgt ervoor dat uw object zijn waarde behoudt, of in veel gevallen zelfs in waarde stijgt.

Specialist

Constructif is een ervaren specialist in het dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud voor woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) en vastgoedbeheerders.

Bewoners centraal

In al onze werkzaamheden, dus ook op het gebied van onderhoud, stellen we de bewoners van een gebouw centraal, en niet de bakstenen. Of het daarbij nu gaat om het vervangen van sanitair, het vernieuwen van groepenkasten of om schilderwerk: in samenspraak met u werken wij aan hetzelfde doel. Door een slimme en efficiënte inzet van mankracht en middelen leveren we snel en goed onderhoud, beperken we overlast én besparen we kosten. Goed voor uw bewoners en goed voor u.

24/7

Voor onze opdrachtgevers en hun klanten staan wij zeven dagen per week, 24 uur per dag paraat om urgente calamiteiten snel, soepel en efficiënt op te lossen. We beschikken over een eigen werkplaats, waardoor onze vaklieden snel kunnen inspelen op problemen zoals beschadigingen door inbraak of vandalisme. En Constructif is volledig gecertificeerd om bestaande en nieuwe woningen te beveiligen met hang- en sluitwerk volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Of in een woning nu mutatieonderhoud nodig is (voordat nieuwe bewoners kunnen het pand kunnen betrekken), reparatieonderhoud (van lekkende kraan, tot nieuw hang- en sluitwerk) of u uw strategisch vastgoedonderhoud goed wilt organiseren, Constructif is er voor u.