Onderhouden - Zorg

In veel zorginstellingen als ziekenhuizen of verzorgingstehuizen is de eigen technische dienst de afgelopen jaren drastisch afgeslankt. Hoe zorgt u er dan toch voor dat uw gebouw en installaties tijdig de juiste onderhoudsbeurt krijgen? Of dat een spoedreparatie op een veilige en correcte manier wordt uitgevoerd, zonder dat uw patiënten of bewoners daar hinder van ondervinden? Constructif biedt hiervoor de oplossing.

Ontzorgen

Door u geheel te ontzorgen op het gebied van onderhoud, kunt u zich bezighouden met dat waar het u om gaat; het bieden van de best mogelijke zorg aan uw patiënten en bewoners.

Meerjarenonderhoudsplan

Na een uitgebreide inventarisatie door een van onze onderhoudsexperts, stellen wij bij voorkeur een meerjarenonderhoudsplan op, waarin alle voorkomende vormen van onderhoud aan uw gebouwen en installaties wordt opgenomen. Vervolgens gaan we na welke onderhoudscontracten u momenteel heeft lopen en in hoeverre deze voldoen aan uw wensen en aan de wettelijk gestelde eisen en normen. Indien nodig selecteren wij nieuwe aanbieders, waarmee we het onderhoud voor meerdere jaren op het gewenste niveau houden of brengen. Wij nemen de zorg voor het onderhoud op ons, zodat u alle aandacht kunt besteden aan de zorg aan uw patiënten of bewoners.