Renoveren - Zorg

De zorg is een dynamische sector. Technologische ontwikkelingen, veranderende inzichten en nieuwe wensen en eisen van gebruikers en bewoners vragen om het aanpassen van zorggebouwen. Constructif zorgt dat uw verpleeghuis, seniorenflat of ziekenhuis na een renovatie weer helemaal aansluit op de actuele zorgvraag en zorgbehoefte. Dat doen we uiterst secuur, ons bewust van het grote belang van veiligheid en hygiëne, zeker in de gezondheidssector.

Weinig hinder

Samen met onze partners in installatietechniek en duurzaamheid, zorgt Constructif voor een soepel verlopende renovatie, waarbij we met zorg opereren terwijl gebruikers en bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Na renovatie floreert, presteert en rendeert uw gebouw weer als nooit tevoren, waardoor een optimale zorg kan worden geboden, terwijl de exploitatie- en onderhoudskosten zo laag mogelijk blijven.

Inspraak is de afspraak

Gebruikers en bewoners kennen de ruimtes in een zorginstelling vaak als geen ander. Voorafgaand aan en tijdens een renovatie houden wij daarom informatiebijeenkomsten waarin we de plannen – die we in nauwe samenspraak met u hebben ontwikkeld – toelichten, de voortgang bespreken én waarin we actief wensen en verbeterpunten van gebruikers en bewoners inventariseren. Op die manier bouwen we samen, met zorg en aandacht voor de eindgebruikers, aan tevredenheid.

Zorg en wonen

Steeds vaker worden wonen en zorg gecombineerd. Woon-zorgcomplexen, aanleunwoningen voor ouderen en kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie zijn sterk in opkomst. Constructif heeft een ruime ervaring in wonen en in de zorgsector. Dat ziet u terug in de manier waarop wij een zorgproject benaderen en een renovatie op dit gebied verzorgen.