Verbouwen - Zorg

De zorgwereld is aan verandering onderhevig. De vraag naar begeleid wonen neemt toe, steeds meer ouderen hebben een grote zorgbehoefte en woonwensen en -eisen veranderen. Dat betekent dat oudere zorgcomplexen vaak niet meer voldoen en voorzieningen moeten worden aangepast. Constructif zorgt ervoor dat uw verpleeghuis, ziekenhuis of seniorenflat na verbouwing weer optimaal aansluit op de huidige zorgvraag en is voorbereid op toekomstige wensen.

Draagvlak bij alle betrokkenen

In dialoog met onze opdrachtgever en de bewoners en gebruikers van zorginstellingen inventariseert onze ervaren projectmanager Zorg de huidige en toekomstige behoeften. Op die manier ontstaat een helder beeld van de wensen en eisen van alle betrokkenen en wordt draagvlak gecreëerd voor de verbouwing. Hij onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gebouw hierop aan te passen, zodat een moderne, veilige en plezierige woon/werkomgeving kan worden gecreëerd. De projectmanager houdt daarbij uiteraard ook veiligheid, hygiëne en onderhoud scherp in het oog.

Informatiebijeenkomsten

De gebruiker is daarbij altijd het uitgangspunt. Met hart voor bewoners en gebruikers en met respect voor uw planning en budget verbouwen wij ook uw zorggebouw. Tijdens informatiebijeenkomsten inventariseren we de verbeterpunten en overige wensen van gebruikers en bewoners. Op die manier garandeert Constructif een succesvolle verbouwing.

Best mogelijke zorg

Onze uitvoerders zorgen vervolgens samen met onze partners in installatietechniek en duurzaamheid voor een verbouwing die geheel volgens planning en budget verloopt. Na afronding van ons werk, kunt u weer aan de slag in een optimaal presterend en renderend gebouw. Een gebouw dat is ingericht op het bieden van de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke exploitatie- en onderhoudskosten. Ontzorgen in de zorg. Constructif zorgt ervoor.