Transformeren - Zorg

Wanneer het renoveren van een zorginstelling geen optie is, simpelweg omdat deze ophoudt te bestaan of gaat verhuizen, kunt u overwegen dit gebouw te transformeren en herbestemmen. Want waarom zou u van dit gebouw geen bedrijfsverzamelgebouw kunnen maken? Of een gebouw waarin bijvoorbeeld ouderen zelfstandig kunnen wonen?

Ervaren bouwer voor complex traject

Maar transformeren is niet eenvoudig. Het brengt grote risico’s met zich mee en kent vele onzekerheden. U doet er goed aan om voor een dergelijk complex project een ervaren bouwer te vinden, met door de wol geverfde projectmanagers en uitvoerders, die volgens een heldere planning en budgettering hun werk gedegen, snel en efficiënt uitvoeren. Constructif is de bouwer die uw herbestemmingsproject tot in de puntjes verzorgt.

Herbestemming

Onze mensen hebben jarenlange ervaring met het in goede banen leiden van transformatieprojecten. Of het nu gaat om een zorginstelling, een industrieel pand, of een kantorencomplex, wij weten wat er komt kijken bij het herontwikkelen van een bestaand pand. Een gedegen organisatie, die helder communiceert en transparant te werk gaat in alle fases van het project. Dat is Constructif voor u. In de afgelopen jaren mochten wij een groot aantal panden herbestemmen tot bijvoorbeeld (studenten)woningen of maakten wij deze geschikt voor andere gebruiksvormen. Dat doen we ook graag met uw object.