Beheren - Industrie

Aan uw industrieel onroerend goed worden veel eisen gesteld op het gebied van onderhoud. Zijn alle certificaten in orde? Wanneer dienen de verschillende installaties te worden onderhouden? Een ingewikkelde en tijdrovende klus, die van groot belang is voor de veiligheid van de gebruikers van uw pand en voor de waardevastheid van het object zelf. Constructif is al jarenlang een expert in contractbeheer en onderhoud en ontzorgt ook uw organisatie graag op dit gebied.

Meerjarenonderhoudsplan

Na een zorgvuldige inventarisatie van alle onderhoudsverplichtingen en -wensen brengt onze adviseur op het gebied van contractbeheer een uitgebreid advies uit en bespreekt eventuele verbeterpunten met u. Na uw akkoord gaan wij voor u aan de slag. Indien nodig sluiten wij nieuwe contracten af met de meest geschikte partijen en zien erop toe dat alle afspraken op het gebied van onderhoud ook daadwerkelijk worden nagekomen. In een op maat gemaakt meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden alle onderhoudsactiviteiten ingepland en begroot.

Gegarandeerd goed

Op die manier zorgt Constructif ervoor dat uw industrieel pand voor meerdere jaren gegarandeerd voldoet aan alle besproken wensen en eisen. Het beheer van uw fabriekspand, loods of werkplaats. In goede handen bij Constructif. Gegarandeerd.