Onderhouden - Industrie

Bij het onderhoud van uw fabriekspand, magazijn of opslagruimte komt nogal wat kijken. Wanneer dient het technisch onderhoud van uw installaties te gebeuren?, Zijn de gevels, daken en goten toe aan een onderhoudsbeurt? Voldoet de werkplaats nog aan alle wettelijke eisen en regelgeving? Een ervaren partij die alle onderhoudswerkzaamheden op zich neemt en coördineert is vaak een uitkomst. Constructif is die partij met ruime ervaring en veel expertise.

Beheerscenario’s

Constructif werkt vanuit de RGS-methodiek (Resultaatgericht Samenwerken). Dat houdt o.a. in dat wij in samenspraak met u de beheerscenario’s van alle onderhoudsfacetten opstellen. In veel gevallen komt hier een meerjarenonderhoudsplan uit voort, dat wij voor u gaan coördineren en (laten) uitvoeren. Op die manier heeft u geen enkel omkijken meer naar het onderhoud aan uw fabriekspand, maar heeft u wel altijd zicht op de geplande onderhoudswerkzaamheden en daarbij behorende kosten.

VGO

Als VGO-gecertificeerde organisatie (Certificaat Vastgoedonderhoud) zoeken we steeds naar duurzame samenwerkingsvormen in onderhoud en renovatie. Constructif heeft aantoonbaar alle kennis en ervaring in huis om omvangrijke onderhoudstrajecten te coördineren en duurzaam uit te voeren. Tegen de laagst mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk overlast voor gebruikers.

Strategisch onderhoud

Samen met onze opdrachtgevers werken aan strategisch onderhoud. Dat is een belangrijk onderdeel van onze Bewust Samen Beter-filosofie. Zo zoeken we bij strategisch onderhoud bewust naar een langdurige samenwerking met ketenpartners (aannemers, schilders, architecten, installateurs, dakdekkers), die net als wij uw wensen en die van uw bewoners of gebruikers centraal stellen. Het onderhoud aan uw pand. Onze zorg.