Missie

Constructif is een betrouwbare, daadkrachtige en solide partner. Een partner die afspraken nakomt en verantwoord omgaat met grondstoffen en energie. Maar vooral met mensen.

Eindgebruikers

We willen de leefomgeving van de eindgebruiker positief beïnvloeden en de vastgoedobjecten van onze klanten laten excelleren en renderen.

Opdrachtgevers

We voelen ons nauw betrokken bij onze opdrachtgevers en creëren in de gehele levenscyclus van een gebouw of woning waarde voor hen. Zo verlagen we de total cost of ownership en verduurzamen we ons eindproduct.

Medewerkers

Medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. We geven hen de verantwoordelijkheid om mee te denken over hoe we ons werk prettiger en efficiënter kunnen maken. Bovendien bieden we hen voldoende ruimte om te groeien en om talent te ontwikkelen.