Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor ons dat wij bewust omgaan met mens, milieu en maatschappij. Ofwel, de 3 P’s: People, Planet en Profit.

People – aandacht voor de mens en zijn ontwikkeling

Onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. Wij investeren in binding en betrokkenheid door met onze medewerkers een duurzame relatie aan te gaan en hen binnen ons bedrijf toekomst te bieden. Deze ambitie vormt de basis van het groeiproces dat ten grondslag ligt aan ons streven de beste te willen zijn.

Constuctif investeert in haar vaklieden via onder andere een eigen ontwikkelde opleiding, samen met de Bredase Bouwschool. Omdat het ontwikkelen van het individu bijdraagt aan de gezondheid van de mens gaan bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand.

Planet – bewust zijn van het leefmilieu

Bij al onze werkzaamheden zijn wij ons bewust van de impact op het leefmilieu. Om het leefmilieu te beschermen formuleerden we vier ambities:

  • We streven naar verminderde CO2-uitstoot en vermindering van energieverbruik. Dit doen we o.a. door het gebruik van elektrische auto’s.
  • Waar mogelijk passen we duurzame materialen en bouwmethodieken toe.
  • We streven naar het verminderen van afval en betere afvalscheiding. Een voorbeeld is de steeds verdergaande digitalisering van onze werkwijze die papiergebruik minimaliseert.
  • We zetten in op Bewust Samenwerken aan een Beter Milieu in de keten en verlangen van onze samenwerkingspartners dat ze, net als wij, bewust en zorgvuldig omgaan met het leefmilieu.

Profit – financieel gezond

Constructif denkt aan de lange termijn en zet in op een gezonde en rendabele bedrijfsvoering. Dit is nodig voor de continuïteit van ons bedrijf en zorgt ervoor dat we kunnen reageren op ontwikkelingen en kunnen investeren in innovaties. Wij vinden het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en onze ketenpartners, zodat wij duurzame projecten en optimale dienstverlening kunnen aanbieden. Het is de klant die ons bestaansrecht bepaalt en die op ons dient te kunnen bouwen. Daarom investeren wij continu in mensen, middelen en processen met als uitgangspunt: continuïteit van de bedrijfsvoering en een financieel gezond en innoverend bedrijf.

Veiligheid boven alles

Constructif heeft een proactieve veiligheidscultuur met als uitgangspunt: ‘Veiligheid boven alles!’ Dit betekent dat onze medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van onderaannemers hun werkzaamheden veilig moeten (kunnen) uitvoeren, maar ook dat alle mensen die aan onze projecten werken zich voortdurend bewust moeten zijn van de veiligheidsrisico’s.

We hanteren een veiligheidsbeleid en een management-veiligheidssysteem waarin de veiligheidsdoelen beschreven staan. Bovendien zien wij streng toe op de naleving van gemaakte veiligheidsafspraken en streven wij naar voortdurende, systematische verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Innovatie

Innovatief denken en handelen is diep verankerd in onze organisatie. Het behoort zelfs tot een van onze kernwaarden. Door praktische innovaties willen we onze klant toegevoegde waarde bieden. We richten ons hierbij niet alleen op het vernieuwen en verbeteren van onze producten en technieken, maar ook op het optimaliseren van onze werkprocessen. Op deze manier onderscheiden we ons en versterken we onze positie op de markt.

We zijn ervan overtuigd dat innovatie bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Specifieke thema’s waarbinnen we innoveren zijn: energie, ketensamenwerking, modulaire bouwconcepten en bouwmaterialen. En dat ziet u terug in onze projecten.