Co2-Beleid

CO2

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren heeft Constructif zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder laten certificeren. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.

BELEIDSVERKLARING

In de milieubeleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.


3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2-emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt Constructif halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op de onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.

CO2-prestatie 2022 – halfjaarcijfers

Samenvatting CO2-prestatie 2022

Samenvatting CO2-voetafdruk 2022

Samenvatting CO2-kengetallen 2022


3.B.1. Energie Management Programma

Constructif heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3.B.1. Energie Managementprogramma

 

3.C.1. Communicatie

Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van Constructif intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO 14064-I) brengt Constructif halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

3.C.1. Communicatieplan

 

3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2-reductie

Constructif neemt actief deel aan diverse initiatieven om CO2 te reduceren.

Projecten

Overige initiatieven en samenwerkingen

Historie

3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2 emissies)

3.A.1. Samenvatting carbon footprint 2021 juli – december

3.A.1. Samenvatting carbon footprint 2021 januari – juni

3.A.1. Samenvatting carbon footprint 2020 juli – december

3.A.1. Samenvatting carbon footprint 2020 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2019 juli – december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2019 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2018 juli – december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2018 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2018 januari – juni (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)