Co2-Beleid

CO2

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren heeft Constructif zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder laten certificeren. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.

BELEIDSVERKLARING

In de milieubeleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.


3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2-emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt Constructif halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op de onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2019 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)


3.B.1. Energie Management Programma

Constructif heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3.B.1. Energie Managementprogramma

 

3.C.1. Communicatie

Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van de Kwaasteniet intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO 14064-I) brengt de Kwaasteniet halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

3.C.1. Communicatieplan

 

3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2-reductie

Constructif neemt actief deel aan diverse initiatieven om CO2 te reduceren.


Gegevens voor de fusie van Groenendijk PGN Bouw en De Kwaasteniet Aannemersbedrijf

3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2 emissies)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2010 (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2011 (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2012 (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2013 (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2014 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2014 januari – december (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 januari-juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 januari-juni (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 juli-december (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 juli-december (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 januari – juni (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 juli – december (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 juli – december (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 januari – juni (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 juli – december  (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 juli – december (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2018 januari – juni (Groenendijk PGN Bouw)

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2018 januari – juni (Kwaasteniet Aannemersbedrijf)