Renoveren - Overheid

De renovatie van een monumentaal gemeentehuis of een gemeentelijk kantoorgebouw, het aanpakken van een milieustraat of een werkplein in een nieuw jasje steken, Constructif doet het allemaal. In nauwe samenspraak met (semi)overheidsinstellingen renoveren en herontwikkelen we de meest uiteenlopende panden en objecten.

Betere dienstverlening

De werkwijze van gemeenten verandert. Het realiseren van een betere dienstverlening tegen lagere kosten is daarbij vaak een belangrijk doel. Een toekomstbestendig, efficiënt en flexibel ingericht gebouw bevordert een nauwere samenwerking tussen diensten onderling en leidt tot een verbeterde dienstverlening aan bezoekers. Vaak is de renovatie van het bestaande gebouw nodig om dit te bewerkstelligen. Constructif helpt ook uw gemeente daar graag mee.

Transparant

Door onze deskundigheid, ervaring en no-nonsense mentaliteit vertrouwen (lokale) overheden ons graag hun renovatieprojecten toe. Daarbij gaan we uiterst duurzaam en transparant te werk. Dat laatste is altijd en overal van belang. Maar bij overheidswerken nog meer. Omdat we ons ervan bewust zijn dat deze werkzaamheden worden betaald met gemeenschapsgeld. En dus worden ze – geheel terecht – kritisch bekeken door burgers en politiek.

Bezoekers, gebruikers en omwonenden

Betrouwbaar, pragmatisch en zorgvuldig. En een aannemer die ook in de spotlight overeind blijft, dat is Constructif. Tijdens onze renovatiewerkzaamheden houden we rekening met bezoekers, gebruikers en omwonenden. En natuurlijk verliezen we het milieu niet uit het oog. Op deze manier veroorzaken we zo min mogelijk overlast en kunnen de werkzaamheden zo veel mogelijk gewoon doorgaan.